PHYTOPATHOLOGIA POLONICA / PHYTOPATHOLOGIA

Zeszyty "Phytopathologia Polonica"

  • Phytopathologia Polonica (1), Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 160, PWN Warszawa 1974
  • Phytopathologia Polonica II, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 198, PWN Warszawa 1978
  • Phytopathologia Polonica III, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 213, PWN Warszawa 1978
  • Phytopathologia Polonica IV, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 230, PWN Warszawa 1979
  • Phytopathologia Polonica V, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 250, PWN Warszawa 1981
  • Phytopathologia Polonica VI, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 275, PWN Warszawa 1983
  • Phytopathologia Polonica VII, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 289, PWN Warszawa 1984
  • Phytopathologia Polonica VIII, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 301, PWN Warszawa 1984
  • Phytopathologia Polonica IX, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 307, PWN Warszawa 1987
  • Phytopathologia Polonica X, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 374, PWN Warszawa 1989