SEKCJE PTFit.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: 

Sekcja Patologii Nasion – dr Dorota Szopińska dorota.szopinska@up.poznan.pl 
Sekcja Chorób Roślin Drzewiastych - prof. dr hab. Piotr Łakomy plakomy@up.poznan.pl 
Sekcja Bakteryjnych Chorób Roślin - prof. dr hab. Piotr Sobiczewski 
Sekcja Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami - prof. dr hab. Czesław Sadowski 
Sekcja Mikologii i Mikotoksyn - prof. dr hab. Jerzy Chełkowski  
Sekcja Wirusologiczna - dr hab. Marek Szyndel, prof. SGGW 
Sekcja Nazewnictwa i Dydaktyki - dr hab. Małgorzata Schollenberger  
Sekcja Biochemii i Genetyki Patogenów Roślin - prof. dr hab. Maria Rataj-Guranowska  
Sekcja Nowych Patogenów i Chorób Roślin - prof. dr hab. Leszek Orlikowski