Adresy

Dane adresowe Członków Zarządu Głównego (w kadencji 2017-2020)

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka – przewodnicząca

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Leśny

Katedra Fitopatologii Leśnej
ul. Wojska Polskiego 71c
60-625 Poznań
tel. 61 848 77 08

mmanka@up.poznan.pl

 

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – z-ca przewodniczącej

Instytut Genetyki Roślin PAN

ul. Strzeszyńska 34,

60-479 Poznań

mjed@igr.poznan.pl

 

dr hab. Urszula Wachowska, prof. nadzw. UWM – z-ca przewodniczącej, przew. Oddziału w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
ul. Prawocheńskiego 17 
10-720 Olsztyn-Kortowo 

urszula.wachowska@uwm.edu.pl

 

dr Dorota Szopińska – sekretarz, przew. Sekcji Patologii Nasion

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa
ul. Dąbrowskiego 159

60-594 Poznań

dorotasz@up.poznan.pl

 

dr hab. Joanna Puławska, prof. nadzw. IO – z-ca sekretarza

Instytut Ogrodnictwa

Zakład Fitopatologii
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice 

joanna.pulawska@inhort.pl

 

dr hab. Zbigniew Karolewski – skarbnik, przew. Oddziału w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa
ul. Dąbrowskiego 159

60-594 Poznań

karolew@up.poznan.pl

 

prof. dr hab. Marek Korbas – z-ca skarbnika

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Mikologii

ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

M.Korbas@iorpib.poznan.pl

 

prof. dr hab. Janusz Błaszkowski – przew. Oddziału w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
ul. Słowackiego 17

71-434 Szczecin

Janusz.Blaszkowski@zut.edu.pl

 

dr hab. Robert Jankowiak – przew. Oddziału w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny

Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych

Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew

al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków 

rljankow@cyf-kr.edu.pl

 

dr hab. Ewa Dorota Król, prof. nadzw. UP w Lublinie – przew. Oddziału w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Katedra Fitopatologii i Mykologii

ul. Leszczyńskiego 7

20-069 Lublin

ewa.krol@up.lublin.pl

 

prof. dr hab. Tomasz Kurowski – członek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
ul. Prawocheńskiego 17 
10-720 Olsztyn-Kortowo 

kurowski@uwm.edu.pl

 

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP – przew. Oddziału w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Zakład Fitopatologii Molekularnej

ul. Kordeckiego 20 budynek A 
85-225 Bydgoszcz 

grzegorz@utp.edu.pl

 

dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw. UP we Wrocławiu – przew. Oddziału we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Katedra Ochrony Roślin
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

krzysztof.matkowski@upwr.edu.pl

 

prof. dr hab. Stanisław Mazur – członek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra Ochrony Roślin
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

smazur@ogr.ar.krakow.pl

 

dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. IOR-PIB – członek

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
ul. Pigwowa 16
87-100 Toruń

jpiszczek@poczta.onet.pl

 

dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw. UP we Wrocławiu – członek

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Katedra Ochrony Roślin
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

wojciech.pusz@upwr.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. nadzw. SGGW – przew. Oddziału w Warszawie, przew. Sekcji Dydaktyki i Nazewnictwa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Fitopatologii
ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 37
02-776 Warszawa

malgorzata_schollenberger@sggw.pl

 

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – członek, przew. Sekcji Bakteryjnych Chorób Roślin,

Instytut Ogrodnictwa

Zakład Fitopatologii
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice 

piotr.sobiczewski@inhort.pl

 

 

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 2017-2020

 

dr hab. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP  – przewodniczący

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Zakład Fitopatologii Molekularnej

ul. Kordeckiego 20 budynek A 
85-225 Bydgoszcz 

panka@utp.edu.pl

 

prof. dr hab. Wojciech Wakuliński – z-ca przewodniczącego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Fitopatologii
ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 37
02-776 Warszawa

wojciech_wakulinski@sggw.pl

 

dr inż. Marta Bełka – członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny

Katedra Fitopatologii Leśnej
ul. Wojska Polskiego 71c
60-625 Poznań

marta.belka@up.poznan.pl

 

dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. nadzw. IO – członek

Instytut Ogrodnictwa

Zakład Fitopatologii
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice 

miroslawa.cieslinska@inhort.pl

 

dr hab. Hanna Stępniewska – członek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny

Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych

Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew

al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków 

rlstepni@cyf-kr.edu.pl

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 2017-2020

 

prof. dr hab. Maria Kowalik – przewodnicząca

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra Ochrony Roślin
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

mkowalik@ogr.ur.krakow.pl

 

dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw. IOR-PIB – z-ca przewodniczącej

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Wirusologii i Bakteriologii

ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

B.Hasiow@iorpib.poznan.pl, beatahasiow@tlen.pl

 

prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak – sekretarz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
ul. Prawocheńskiego 17 
10-720 Olsztyn-Kortowo 

bambr@uwm.edu.pl

 

dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – członek

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Metod Ochrony Roślin

ul. Leszczyńskiego 7

20-069 Lublin

aguto@wp.pl

 

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – członek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl

 

dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. nadzw. IOR-PIB– z-ca członka

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Wirusologii i Bakteriologii

ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

nataszaborodynko@tlen.pl

 

prof. dr hab. Monika Kozłowska – z-ca członka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Katedra Fizjologii Roślin

ul. Wołyńska 35

60-637 Poznań

monkozlo@up.poznan.pl