Zaproszenie na konferencję "Metagenomy różnych środowisk"

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie zaprosić na konferencję naukową poświęconą metagenomów różnych środowisk.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

MAMY ZASZCZYT PONOWIĆ ZAPROSZENIE DO JUŻ ZAREJESTROWANYCH

ORAZ PONOWNIE ZAPROSIĆ TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE DOKONALI REJESTRACJI

NA

IV. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”,

które odbędzie się

w dniach 27‑28 czerwca 2019 roku.

Tags: 

Zaproszenie do drugiej edycji konkursu dla członków PTFit za dorobek publikacyjny

 

Pierwsza edycja konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, przyniosła w 2018 r. przyznanie trzech nagród, szczególy znajdziecie Państwo w załączniku..

Bieżący rok jest rokiem II edycji naszego konkursu. Oczekujemy na zgłoszenia prac, zgodnie z Regulaminem, który przewiduje nadsyłanie zgłoszeń do 31 marca.

Tags: 

Odeszła pani Marianna Walewska, długoletni współpracownik PTFit

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2018 r. zmarła w wieku 84 lat Pani Marianna Walewska z d. Koza, wieloletnia główna księgowa Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Pani Marianna od końca lat 50. ubiegłego wieku aż do przejścia na emeryturę pracowała w Wyższej Szkole Rolniczej, później Akademii Rolniczej (dzisiaj:  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Tags: 

Zmarł Profesor Tadeusz Madej, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że1 stycznia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Madej

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, emerytowany Profesor Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w latach 1979-1999 Kierownik Katedry Fitopatologii ówczesnego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

 

Tags: 

Relacja z sympozjum „Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce”

Sprawozdanie z Sympozjum 

Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce”

Warszawa, 18 października 2018 r.

 

Sympozjum zostało zorganizowane przez Komitet Nauk Agronomicznych PAN oraz Sekcję Bakteryjnych Chorób Roślin Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Oficjalnego otwarcia dokonali: przewodniczący Komitetu – prof. dr hab. Jan Łabętowicz oraz przewodnicząca Zarządu Głównego PTFit – prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN.

Tags: 

Nagroda za publikacje dla członka PTFit - komunikat Kapituły konkursu

Komunikat
Kapituły Nagrody Po
lskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

w 2018 roku

 

 

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku rozpatrzyła siedem wniosków zgłoszonych przez sekcje oraz oddziały PTFit i jednomyślnie postanowiła przyznać trzy, równorzędne Nagrody, które otrzymują:

Tags: 

Strony