Zaproszenie na webinarium w dniu 22 pażdziernika 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na webinarium Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

Prof. dr hab. Janusz Błaszkowski

Katedra Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Arbuskularne grzyby mykoryzowe: znaczenie, identyfikacja i klasyfikacja

Tytuł prelekcji

 

22 października 2021 r., 15:00

Microsoft Teams

Tags: 

Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego w kadencji 2021-2024

Ukonstytuowanie się nowych władz Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Bezpośrednio po zakończeniu obrad XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFit (14.09.2021) nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2021-2024.

 

Zarząd Główny

Przewodnicząca         prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN

Z-cy przewodn.           prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Tags: 

Nagroda PTFit przyznana w 2021 roku za dorobek publikacyjny

Komunikat Kapituły Nagrody
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
przyznanej w 2021 roku
za dorobek publikacyjny polskiego naukowca
– członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

Kapituła Nagrody, i po konsultacjach w drodze komunikacji elektronicznej
(ze względu na sytuację epidemiczną w kraju) w terminie od 4 do 15 maja 2021 r.,
rozpatrzyła pięć wniosków zgłoszonych przez oddziały PTFit i Sekcję Wirusologiczną
i postanowiła przyznać trzy Nagrody, które otrzymują:

Tags: 

Strony