Relacja z 8 Sympozjum Zdrowotności Nasion ISTA

 

8th ISTA SHC Seed Health Symposium i 6th International Seed Health Conference

8 Sympozjum Zdrowotności Nasion ISTA SHC i 6 Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion

 

dr hab. Dorota Szopińska

 

Sekretarz Zarządu Głównego i Przewodnicząca Sekcji Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, e-mail: dorota.szopinska@up.poznan.pl

 

 

Tags: 

Zaproszenie na sympozjum „Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce”

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

W załączeniu przesyłam uprzejmie informuję o sympozjum „Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce”, które organizuje Sekcja Bakteryjnych Chorób Roślin naszego Towarzystwa w dniu 18 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, sala 2513 (piętro 25 PKiN).

Zachęcam Państwa do udziału oraz wydelegowania młodych adeptów fitopatologii na to wydarzenie.

 

Z pozdrowieniami

 

Małgorzata Mańka

 

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

Tags: 

Nagroda za publikacje dla członka PTFit - komunikat Kapituły konkursu

Komunikat
Kapituły Nagrody Po
lskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

w 2018 roku

 

 

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku rozpatrzyła siedem wniosków zgłoszonych przez sekcje oraz oddziały PTFit i jednomyślnie postanowiła przyznać trzy, równorzędne Nagrody, które otrzymują:

Tags: 

Artykuł poświęcony śp. prof. Wandzie Truszkowskiej

W najnowszym numerze "Wiadomości Botaniczych" ukazał się artykuł z cyklu "Leksykon botaników polskich". Pani dr Magdalena Mularczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła w nim sylwetkę pani profesor Wandy Truszkowskiej. Zachęcamy do jego przeczytania. Artykuł dostępny w linku:

 

https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botan...

Tags: 

Odeszła pani profesor Beata Meszka

W deszczową sobotę 23 grudnia 2017 r. pożegnaliśmy Śp. doktor hab. Beatę Meszkę, profesora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Po Mszy św. w kościele parafialnym św. Jakuba w Skierniewicach, który nie pomieścił wszystkich żałobników, odprowadziliśmy naszą drogą Koleżankę na cmentarz św. Józefa. W uroczystości szczególnie licznie uczestniczyli sadownicy, przybyli niemal z całego kraju, a także przedstawiciele prasy ogrodniczej i firm fitofarmaceutycznych. Profesor Beata Meszka zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 21 grudnia w wieku 47 lat.

Tags: 

Zaproszenie na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych"

Wszystkich naukowców zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin oleistych serdecznie zapraszam na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych" (Working Group “Integrated Control in Oilseed Crops”, WG ICOC) planowanej w dniach 17-21 września 2018 roku. Spotkanie odbędzie się Uniwersytecie z Zagrzebiu, Chorwacja. Ma ono charakter specjalistycznej konferencji międzynarodowej (w j. angielskim).

Tags: 

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla poznańskich fitopatologów

Pragniemy poinformować, że zespół fitopatologów pod kierunkiem pani prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczko w składzie:

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Dr Joanna Kaczmarek
Dr hab. Idalia Kasprzyk
Dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń
Dr Magdalena Sadyś
Mgr. Andrzej Brachaczek

Otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, za cykl publikacji związany z szeroko pojętymi badaniami nad zdrowotnością roślin.

 

Tags: 

Strony