Nowy termin składania wniosków o nagrodę PTFit!

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego!

Na zebraniu w dniu 14 maja b.r. Zarząd Główny postanowił przedłużyć do końca maja 2024 r. termin składania wniosków o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce NAGRODA PTFit.
Kandydata do nagrody zgłasza oddział lub sekcja PTFit.
Wnioski należy składać jedynie drogą elektroniczną do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (ptfit@up.poznan.pl) oraz bezpośrednio do Przewodniczącego Kapituły Nagrody, Pana prof. dr. hab. Piotra Sobiczewskiego (piotr.sobiczewski@inhort.pl).
Pożądane jest, aby we wnioskach zawrzeć procentowy udział kandydata do nagrody w opracowaniu poszczególnych publikacji oraz IF i liczbę punktów MNiE w roku opublikowania.

Reminiscencje z 12-go Międzynarodowego Kongresu Fitopatologicznego - Lyon 2023W środę 8 maja 2024 r. odbyło się kolejne webinarium Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Pani prof. Monica Höfte (University of Ghent, Belgium) wygłosiła na nim ciekawy referat podsumowujący 12-ty Międzynarodowy Kongres Fitopatologiczny, który odbył się w 2023 roku w Lyonie. Swoimi wrażeniami z Kongresu podzieliły się również prof. Ewa Łojkowska, prof. Zuzanna Sawińska i prof. Małgorzata Jędryczka.
Dzięki uprzejmości prelegentek mogą się Państwo zapoznać z przedstawionymi przez nie prezentacjami oraz programem Kongresu (https://www.icpp2023.org/programme).

Strony