VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion 2018

Szanowni Państwo,

Drodzy Koledzy,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-7 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) oraz VI Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion. Organizatorami spotkania są Komitet Zdrowotności Nasion ISTA (ISTA Seed Health Committee), Sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tags: 

Nagroda za publikacje dla członka PTFit - komunikat Kapituły konkursu

Komunikat
Kapituły Nagrody Po
lskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

w 2018 roku

 

 

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku rozpatrzyła siedem wniosków zgłoszonych przez sekcje oraz oddziały PTFit i jednomyślnie postanowiła przyznać trzy, równorzędne Nagrody, które otrzymują:

Tags: 

Artykuł poświęcony śp. prof. Wandzie Truszkowskiej

W najnowszym numerze "Wiadomości Botaniczych" ukazał się artykuł z cyklu "Leksykon botaników polskich". Pani dr Magdalena Mularczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła w nim sylwetkę pani profesor Wandy Truszkowskiej. Zachęcamy do jego przeczytania. Artykuł dostępny w linku:

 

https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botan...

Tags: 

Odeszła pani profesor Beata Meszka

W deszczową sobotę 23 grudnia 2017 r. pożegnaliśmy Śp. doktor hab. Beatę Meszkę, profesora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Po Mszy św. w kościele parafialnym św. Jakuba w Skierniewicach, który nie pomieścił wszystkich żałobników, odprowadziliśmy naszą drogą Koleżankę na cmentarz św. Józefa. W uroczystości szczególnie licznie uczestniczyli sadownicy, przybyli niemal z całego kraju, a także przedstawiciele prasy ogrodniczej i firm fitofarmaceutycznych. Profesor Beata Meszka zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 21 grudnia w wieku 47 lat.

Tags: 

Zaproszenie na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych"

Wszystkich naukowców zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin oleistych serdecznie zapraszam na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych" (Working Group “Integrated Control in Oilseed Crops”, WG ICOC) planowanej w dniach 17-21 września 2018 roku. Spotkanie odbędzie się Uniwersytecie z Zagrzebiu, Chorwacja. Ma ono charakter specjalistycznej konferencji międzynarodowej (w j. angielskim).

Tags: 

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla poznańskich fitopatologów

Pragniemy poinformować, że zespół fitopatologów pod kierunkiem pani prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczko w składzie:

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Dr Joanna Kaczmarek
Dr hab. Idalia Kasprzyk
Dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń
Dr Magdalena Sadyś
Mgr. Andrzej Brachaczek

Otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, za cykl publikacji związany z szeroko pojętymi badaniami nad zdrowotnością roślin.

 

Tags: 

Zarząd Główny PTFit (kadencja 2017 - 2020)

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego wybrany został Zarząd Główny PTFit na kadencję 2017 - 2020. Jego skład przedstawia się następująco:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego 2017 - 2020:

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka – przewodnicząca,

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – z-ca przew.,

dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM – z-ca przew., przew. Oddziału w Olsztynie,

dr Dorota Szopińska – sekretarz,

Tags: 

Konferencja PTFit w Olsztynie - już za nami

W dniach 13-15 września 2017 r. odbyła się w Olsztynie konferencja naukowa Dziś i jutro fitopatologii organizowana przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja towarzyszyła  XVI Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Uczestnicy koferencji wygłosili 30 referatów obradując w czterach sekcjach tematycznych. Wyniki badań prezentowano także w postaci 60 posterów, pięć z nich zostało nagrodzonych. Ogółem w konferecji wzięło odział 99 uczestników.

Tags: 

Strony