aktualności

Odeszła pani Marianna Walewska, długoletni współpracownik PTFit

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2018 r. zmarła w wieku 84 lat Pani Marianna Walewska z d. Koza, wieloletnia główna księgowa Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Pani Marianna od końca lat 50. ubiegłego wieku aż do przejścia na emeryturę pracowała w Wyższej Szkole Rolniczej, później Akademii Rolniczej (dzisiaj:  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Tags: 

Zmarł Profesor Tadeusz Madej, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że1 stycznia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Madej

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, emerytowany Profesor Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w latach 1979-1999 Kierownik Katedry Fitopatologii ówczesnego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

 

Tags: 

Relacja z 8 Sympozjum Zdrowotności Nasion ISTA

 

8th ISTA SHC Seed Health Symposium i 6th International Seed Health Conference

8 Sympozjum Zdrowotności Nasion ISTA SHC i 6 Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion

 

dr hab. Dorota Szopińska

 

Sekretarz Zarządu Głównego i Przewodnicząca Sekcji Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, e-mail: dorota.szopinska@up.poznan.pl

 

 

Tags: 

Relacja z sympozjum „Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce”

Sprawozdanie z Sympozjum 

Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce”

Warszawa, 18 października 2018 r.

 

Sympozjum zostało zorganizowane przez Komitet Nauk Agronomicznych PAN oraz Sekcję Bakteryjnych Chorób Roślin Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Oficjalnego otwarcia dokonali: przewodniczący Komitetu – prof. dr hab. Jan Łabętowicz oraz przewodnicząca Zarządu Głównego PTFit – prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN.

Tags: 

Nagroda za publikacje dla członka PTFit - komunikat Kapituły konkursu

Komunikat
Kapituły Nagrody Po
lskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

w 2018 roku

 

 

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku rozpatrzyła siedem wniosków zgłoszonych przez sekcje oraz oddziały PTFit i jednomyślnie postanowiła przyznać trzy, równorzędne Nagrody, które otrzymują:

Tags: 

Artykuł poświęcony śp. prof. Wandzie Truszkowskiej

W najnowszym numerze "Wiadomości Botaniczych" ukazał się artykuł z cyklu "Leksykon botaników polskich". Pani dr Magdalena Mularczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła w nim sylwetkę pani profesor Wandy Truszkowskiej. Zachęcamy do jego przeczytania. Artykuł dostępny w linku:

 

https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botan...

Tags: 

Odeszła pani profesor Beata Meszka

W deszczową sobotę 23 grudnia 2017 r. pożegnaliśmy Śp. doktor hab. Beatę Meszkę, profesora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Po Mszy św. w kościele parafialnym św. Jakuba w Skierniewicach, który nie pomieścił wszystkich żałobników, odprowadziliśmy naszą drogą Koleżankę na cmentarz św. Józefa. W uroczystości szczególnie licznie uczestniczyli sadownicy, przybyli niemal z całego kraju, a także przedstawiciele prasy ogrodniczej i firm fitofarmaceutycznych. Profesor Beata Meszka zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 21 grudnia w wieku 47 lat.

Tags: 

Strony