Książki wydane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

  • Gondek J., Kamieńska H., Turczyńska E. Katalog bibliograficzny polskich publikacji z zakresu fitopatologii. Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1978, ss. 204. [Wydana po I Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTFit. w Krakowie w 1974 roku].
  • cena 2,- PLN
  • 65 lat fitopatologii w Wielkopolsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CLXXXI, Poznań 1988, ss. 203. [Zawiera pokłosie sympozjum zorganizowanego w 1984 roku w Zielonce koło Poznania]. cena 4,- PLN
  • VI Zjazd PTFit. Bygdoszcz 1987. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe Nr 159, Rolnictwo. Bydgoszcz 1990, ss. 151.
  • [Wydana z okazji VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Bydgoszczy w 1987 roku].
  • Profilaktyka i terapia w szkółkach leśnych zagrożonych przez choroby infekcyjne. Materiały konferencji naukowo-technicznej 25-25 III 1998 Warszawa - Sękocin, Warszawa 1998, ss. 97. [brak ceny]