Oddziały PTFit.

Na tych stronach mogą Państwo zapoznać się z listą osób działających w ramach poszczególnych oddziałów.
Obok danych osobowych (ze stopniami i tytułami naukowymi), podane są numery telefonów, adresy pocztowe oraz adresy e-mail.
Każdy z członków prezentuje również obszar zainteresowań w dziedzinie nauk fitopatologicznych, w których się specjalizuje.
Stopniowo będą również dołączane spisy publikacji posczzególnych autorów.

Przwodniczący oddziałów

  • Dr hab. Grzegorz Lemańczyk (Bydgoszcz)
  • Dr hab. Robert Jankowiak (Kraków)
  • Dr hab. Ewa Król (Lublin)
  • Prof. dr hab. Tomasz Kurowski (Olsztyn)
  • Dr hab. Zbigniew Karolewski (Poznań)
  • Prof. dr hab. Janusz Błaszkowski (Szczecin)
  • Dr hab. Malgorzata Schollenberger, prof. SGGW (Warszawa)
  • Dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. UPWr (Wrocław)