The Influence of Chosen Socio-Demographic and Economic Factors on Preferences and Behaviour of Students on the Dairy Products Market


Abstract

The aim of the study was to determine the influence of characteristics such as sex, place of origin and fi nancial situation on the preferences and behaviour of students on the dairy products market. The analysis was based on primary data from a survey, conducted among 200 students of the University of Life Sciences in Poznan. It was found that all the characteristics differentiate the behaviour of the students, but the greatest effect was observed in the case of sex. Women consume dairy products more often, and when it comes to consumption of milk they choose low-fat products. For women the most important are special offers and nutrient contents, while male students choose dairy products often guided by their price. The place of origin mainly affected the frequency of milk consumption: the respondents, who come from villages and smaller towns declared the most frequent consumption. The financial situation mainly infl uenced the consumption of dairy products: richer students consume more dairy products. When purchasing they pay attention mainly to the taste and brand of the products.

Keywords

Demographic factors; Consumer preferences; Consumer behaviour; Students; Milk Market; Dairy market

Adamczyk, G., Anioła, P., Czubak, W. (2009). Preferences of young people on the milk market. J. Agribus. Rural Dev., 4(14), 5-12.

Babicz-Zielińska, E., Schlegel-Zawadzka, M., Wądołowska, L., Przysławski J., Czarnocińska, J. (2004). Wpływ miejsca zamieszkania na preferencje i spożycie żywności.

Bromatol. Chem. Toksyk., 37 (supl.), 51-57.

Cieślik, D. (2013). Preferencje i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych (maszynopis). Wydział Ekonomiczno-Społeczny UP w Poznaniu.

Giłka, J. (2004). Determinanty oraz zmiany konsumpcji żywności wśród Polaków, Rocz. Nauk. SERiA, 6, 2, 59-62.

Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.

Kossakowska, J., Sych-Winiarek, J., Bochińska, E. (2013). Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce na tle zmian w podaży mleka. Biul. Inf. ARR, 4, 4-13.

Szczerbiński, R., Karczawski, J., Maksymowicz-Jaroszuk, J. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki.
Bromatol. Chem. Toksyk., 44, 3, 409-414.

Lemanowicz, M., Szwacka-Mokrzycka, J. (2011). Preferencje polskich konsumentów na rynku produktów mleczarskich w latach 2004-2008. Zesz. Nauk. SGGW EiOGŻ, 93, 93-106.

Piekut, M. (2007). Wybrane aspekty zachowań młodzieży akademickiej na rynku mleka i przetworów mlecznych. Przegl. Mlecz., 9, 46-51.

Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.

Rynek mleka. Stan i perspektywy (2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Świątkowska, M. (2014). Mleko-podstawa diety i gospodarki żywnościowej. Biul. Inf. ARR 3, 2-11.

Waszkowiak, K., Szymańska, A., Szymandera-Buszka, K. (2007). Wpływ czynników demograficznych na spożycie przetworów mlecznych wśród młodych kobiet studiujących i pracujących. Żyw. Człow. Metab., 3/4, 813-817.

Published : 2015-12-31


Jąder, K. (2015). The Influence of Chosen Socio-Demographic and Economic Factors on Preferences and Behaviour of Students on the Dairy Products Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 675-684. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.72

Karolina Jąder  karolina.jader@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)