Assets Relations in Animal-Type FarmsAbstract

In this paper the authors try to diagnose the inner assets of Polish animal farms as a starting point to describe their potential on agricultural market. They are underlining the role of structure and relations of farm assets as a main factor of animals' farm potential. Analysis of farm assets allow to draw a conclusion of the reaction degree on market changes and this exploration show that the degree really exist in the structure of farm assets has also been identified.

Keywords

Arable farm; Animal production; Individual arable farms; Finance; Tangible assets

Baum R., Wielicki W., 2004. Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu. Wyd. AR, Poznań, 97-100.

Bieniasz A., Gołaś Z., 2008. Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(9), 41-52.

Gabrusewicz 2001. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Poznań, 47-68.

Kulawik J., 1995. Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie. IERiGŻ, Warszawa.

Łęczycki K., 2005. Wybrane problemy klasyfikacji środków trwałych w gospodarstwie rolniczym. Pam. Puław. 139, 105-112.

Mańko 2001. Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. ODR Minikowo, 74.

Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J., 2008. Zużycie majątku trwałego w gospodarstwach rolnych wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA 10, 3, 488-493.

Szymańska E., 2007. Analiza przedsiębiorstwa agrobiznesu. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 37-38.

Wasilewski M., 2005. Wykorzystanie zasobów kapitałowo-majątkowych w gospodarstwach rolniczych. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 474-491.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość z 2003 r. 2003. Polski FADN. www.fadn.pl.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość z 2004 r. 2004. Polski FADN. www.fadn.pl.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość z 2005 r. 2005. Polski FADN. www.fadn.pl.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość z 2006 r. 2006. Polski FADN. www.fadn.pl.

Published : 2009-12-31


Kozera, M., Stefko, O., & Jąder, K. (2009). Assets Relations in Animal-Type Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 115-124. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1035

Magdalena Kozera  mkozera@up.poznan.pl
Olga Stefko 
Karolina Jąder 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>