Investment Activity of the Agricultural Farms and their Competence for using Borrowed Capital as Conditions of Skills in Development and Progress of Competitiveness of Individual Farms in PolandAbstract

The article presents investment activity of agricultural farms and their competence for using borrowed capital as conditions of skills in development and progress of competitiveness. The analysis proved that the best results were achieved by farms from groups: C (horticultural farms) and H (granivorous animal husbandry). These farms have the biggest chance to give the pace and direction of both plant and animal production of farms in Poland. 

Keywords

Arable farm; Foreign equity investments; Source of financing

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 1997. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.

Daniłowska A., 2007. Zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw indywidualnych w Polsce. ZN SERIA 9, 1. Wyd. Wieś Jutra, Kraków, 94-97.

Finanse przedsiębiorstw. 2007. Red. J. Szczepański, L. Szyszko. PWE, Warszawa.

Jukubczyc J., 1999. Zarządzanie finansami. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Sierpińska M., Jachna T., 1995. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Stefko O., 2004. Źródła finansowania gospodarstw uprawiających warzywa polowe w woj. wielkopolskim. Zarządzanie finansami. T. 1. Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Szczecin, 136-142.

Stefko O., 2006. Przyczyny rezygnacji z finansowania inwestycji kapitałem obcym w gospodarstwach uprawiających warzywa polowe i szklarniowe w Wielkopolsce. W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. AOW EXIT, Warszawa, 189-194.

Stefko O., Jąder K., Kozera M., w druku. Relacje wybranych składników majątku i kapitału w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinna w Polsce. W: Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 r. 2005. Polski FADN. Oprac. zespół pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej, IERiGŻ, Warszawa. http://www.fand.pl.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 r. 2006. Polski FADN. Oprac. zespół pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej, IERiGŻ, Warszawa. http://www.fand.pl.

Published : 2008-12-31


Stefko, O. (2008). Investment Activity of the Agricultural Farms and their Competence for using Borrowed Capital as Conditions of Skills in Development and Progress of Competitiveness of Individual Farms in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 135-143. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/916

Olga Stefko  stefko@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.