Changes in the Consumption of Fruits and Vegetables and their Preserves in Poland in 1999-2013 and the Phenomenon of Sustainable Consumption


Abstract

The main aim of this paper was to present changes in the consumption of fruit and vegetables and their preserves in Polish households in 1999-2013. The additional aim was to relate the results of analysis to the phenomenon of sustainable consumption. The analysis was based on secondary data contained in the publications of the Central Statistical Offi ce - "Households budgets" from 1999-2013. The test period was divided into fi ve sub-periods, which enabled the analysis of the directions of changes in the level and structure of consumption. Changes in consumption were determined by indexes dynamics of changes. A decrease was found in the consumption of fresh fruit and vegetables and increase in consumption of fruit and vegetable preserves. There have been also changes in the structure of fresh fruits and vegetables. Reduced consumption of apples was noticed, but increased consumption of exotic fruits. From the point of view of sustainable consumption, these changes were found to be negative. 

Keywords

Fruit and vegetables processing; Fruit; Vegetables; Consumption; Sustainable consumption

Adamczyk, G. (2010). Popularność żywności wygodnej. J. Agribus. Rural Dev., 4(18), 5-13.

GUS (2000-2014). Budżety gospodarstw domowych (2000- 2014). Warszawa: GUS.

Drożdż, K. (1998). Spożycie warzyw w latach 1980-1995. W: J. Wawrzyniak (red.), Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się gospodarce (s. 161-177). Poznań: Wyd. Prodruk.

Gawęcki, J. (2012). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu (s. 507-508). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Grzelak, A., Gałązka, M. (2013). Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych. Rocz. Ekon. KPSW, 6, 223-241.

Jarczyk, A. (1997). Przetwórstwo owoców i warzyw (cz. 1). Warszawa: WSiP.

Kaleciak, J. (1973). Technologia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.

Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsum. Rozwój, 1, 5-15.

Strojewska, I. (2010a). Spożycie owoców w Polsce w latach 2000-2009. Hasło Ogrodn., 10, 40-41.

Strojewska, I. (2010b). Spożycie warzyw w Polsce w latach 2000-2009. Hasło Ogrodn., 11, 48-49.

Strojewska, I. (2013). Spożycie soków pitnych i nektarów w Polsce i w krajach UE-27. Przem. Ferm. Owoc.-Warz., 5-6, 34.

Published : 2015-12-31


Jąder, K., & Wawrzyniak, J. (2015). Changes in the Consumption of Fruits and Vegetables and their Preserves in Poland in 1999-2013 and the Phenomenon of Sustainable Consumption. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 427-435. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.46

Karolina Jąder  jader@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Julian Wawrzyniak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)