Vol 5 No 377 (2006): Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia


Articles

Izabela Lipińska
185-189
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
191-201
Danuta Szczepańska, Wincenty Wrześniewski
215-229