The Test of Opinion of Vindication Process on Primal Wood Market in Period of Business Recession on the Example of the Regional Directorate of State Forests in PoznańAbstract

The investigations were conducted on the basis of data (approx. 37 000 transactions) collected in the Regional Directorate of State Forests in Poznań. At the time of the study the Directorate consisted of 26 forests inspectorates. Analyses of the average period of receivables vindication were based on the Days Sales Outstanding (DSO) method. The test of opinion of dynamics wood sale was undertaken, and its the structure was also shown. On the basis of the investigations conducted in 1999. Certain decrease in wood sale due to lowered demand occurred in 2002. The size of sale of wood was qualified for subsequent customer categories. 

Keywords

Wood market; Receivables vindication; Economic recession

Adamowicz K. (2002): Sposoby oceny windykacji należności. Głos Lasu 5: 34.

Adamowicz K. (2003): Prawno-ekonomiczne aspekty wybranych form zabezpieczeń transakcji handlowych sprzedaży drewna w nadleśnictwach. Rocz. AR Pozn. 352, Leśn. 41: 3-18.

Adamowicz K., Szramka H. (2002 a): Formy zabezpieczeń transakcji sprzedaży drewna w wybranym nadleśnictwie. Sylwan 9: 49-62.

Adamowicz K., Szramka H. (2002 b): Windykacja należności za sprzedane drewno w wybranym nadleśnictwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w latach 2000-2001. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 92: 7-13.

Adamowicz K., Szramka H. (2003 a): Ewolucja zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe po drugiej wojnie światowej. Rocz. AR Pozn. 352, Leśn. 41: 19-32.

Adamowicz K., Szramka H. (2003 b): Struktura, sezonowość i trend zmian przeterminowanych należności finansowych z tytułu sprzedanego drewna na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 94: 7-16.

Bień W. (2002): Windykacja należności z tytułu kredytu handlowego. Rachunkowość 2: 4-5.

Carpenter M., Miller J. (1979): A reliable framework for monitoring accounts recevoble. Financial Management, Boston.

Łabedny K., Brzezińska D., Tokarczyk M., Kowalski A. (1992): Aby kontrahent zapłacił. Info-Trade, Gdańsk.

Sierpińska M., Wędzki D. (1997): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H. (1999): Słownik encyklopedyczny edukacji obywatelskiej. Europa, Warszawa.

Troicka-Sosińska R., Kamińska M., Manicka-Gołębiewska G., Niemirska B. (1999): Zabezpieczenia należności pieniężnych. Beck, Warszawa.

Wędzki D. (2000): Ocena spłaty należności. Rachunkowość 11: 52-67.
Download

Published : 2006-12-31


Adamowicz, K. (2006). The Test of Opinion of Vindication Process on Primal Wood Market in Period of Business Recession on the Example of the Regional Directorate of State Forests in Poznań. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 3-10. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/974

Krzysztof Adamowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.