Capital Structure of the Forest Districts of the Regional Directorate of State Forests in PoznańAbstract

The study deals with the determination of the capital structure of the forest districts of the Regional Directorate of State Forests (RDSF) in Poznań in years 1998-2001. In the performed investigations the author utilized indices of the capital structure and indebtedness indices of the owners' equity. In addition, the author determined the internal structure of outside capitals and the structure of current liabilities in the examined forest districts.

Keywords

Capital structure; Forests

Bednarski L. (2001): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.

Bilans Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Sprawozdanie zbiorcze według jednostek z RDLP Poznań za rok 1998. (1999). Typescript. Regional Directorate of State Forests, Poznań.

Bilans Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Sprawozdanie zbiorcze według jednostek z RDLP Poznań za rok 1999. (2000). Typescript. Regional Directorate of State Forests, Poznań.

Bilans Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Sprawozdanie zbiorcze według jednostek z RDLP Poznań za rok 2000. (2001). Typescript. Regional Directorate of State Forests, Poznań.

Bilans Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Sprawozdanie zbiorcze według jednostek z RDLP Poznań za rok 2001. (2002). Typescript. Regional Directorate of State Forests, Poznań.

Branżowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Załącznik do Zarządzenia nr 79

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 września 2001 r. (2001). GDLP, Warszawa.

Duliniec A. (1998): Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 6 grudnia 1994 r. (1994). Dz.U. RP 134, item 692.

Sierpińska M., Jachna T. (1997): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (2000 a). Dz.U. RP 56, item 679, with later amendments.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r. (2000 b). Dz.U. RP 113, item 1186.

Waśniewski T., Skoczylas W. (2002): Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Download

Published : 2006-12-31


Ankudo-Jankowska, A. (2006). Capital Structure of the Forest Districts of the Regional Directorate of State Forests in Poznań. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 11-20. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/975

Anna Ankudo-Jankowska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.