Strategies of Financial Liquidity of Individual Agricultural FarmsAbstract

The results of agricultural farms classification according to financial liquidity strategies which reflect the management of working capital have been presented in the study. The aggressive, conservative and mixed strategies have been separated. Moreover, taxonomical methods to delimitation general strategy of financial liquidity were suggested.

Keywords

Arable farm; Financial liquidity; Financial strategy; Financial analysis

Czekaj J., Dresler Z. (1995): Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989): Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.

Nowak E. (1990): Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

Obłój K. (1999): Strategia organizacji. PWE, Warszawa.

Penc J. (1997): Strategie zarządzania. Placet, Warszawa.

Ryś M. (2003): Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. Bank i Kredyt 11-12: 101-111.

Sierpińska M., Wędzki D. (1997): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D. (2001): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Weinraub H.J., Visscher S. (1998): Industry practice to aggressive conservative working capital policies. J. Financ. Strateg. Decis. 11, 2: 45-58.

Wędzki D. (1997): Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego. Rachunkowość 2: 453-462.

Wędzki D. (1999): Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej. Rachunkowość 2: 79-88.

Wędzki D. (2003): Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych (2002). IERiGŻ, Warszawa. [dyskietka].

Wysocki F. (1996): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 266.

Published : 2006-12-31


Gołaś, Z., & Bieniasz, A. (2006). Strategies of Financial Liquidity of Individual Agricultural Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 125-140. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/982

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>