Evolution of Standardization and Quality Management Systems in the World Food Sector in the Context of GlobalizationAbstract

The paper gathers and organizes the key events of the evolution of standardization and quality management systems in the global food sector with the special focus on the dairy industry. The quality is one of more important elements of modern business strategies - quality of products and services, but also the quality of administration, organization, work and environment. 

Keywords

Standarization; Quality management; Food economy; Globalization; Globalization of markets

Caswell J.A., Hooker N. (1996): HACCP as an international trade standard. Am. J. Agric. Econ. 7: 234-240.

Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J. (1994): Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. Petex, Katowice.

Griffin W.R. (1998): Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.

Liberska B. (2000): Polska w procesie globalizacji gospodarki światowej. W: Wzrost gospodarczy w Polsce. Red. J. Lipiński, W. Orłowski. Bellona, Warszawa: 54-58.

McGrew A., Levis P. (1995): Globalization and the nation states. Polity Press, Cambridge.

Parker B.B. (1998): Globalization and business practice. Maging across boundaries. Sage Publications, London.

Schiefer G., Rickert U. (2003): Quality assurance, risk management and environmental control in agriculture and food supply networks. ILB, Bonn.

Stonehouse G. (2001): Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg SJA, Warszawa.

Unnevehr L.J. (1996): The benefis and costs of ford safety policies: discussion. J. Agric. Econ. 78: 1302-1304.

Wawrzyniak B. (2001): Wyzwania globalizacji a zarządzanie przedsiębiorstwem. W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Red. T. Wawak. T. 4. Wyd. Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków: 270-280.

Wysokińska-Senkus A. (2006): Światowe doświadczenia we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego. Probl. Jakości 5: 25-27.

Zorska A. (2000): Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach międzynarodowych i w gospodarce światowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Published : 2006-12-31


Wysokińska-Senkus, A., & Wysokińska-Senkus, A. (2006). Evolution of Standardization and Quality Management Systems in the World Food Sector in the Context of Globalization. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 239-248. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/992

Aneta Wysokińska-Senkus 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Aneta Wysokińska-Senkus 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.