Economic and Ecological Aspects of Utilization of Conventional and Renewable Energy Sources in Economic ProcessesAbstract

In the article the potential and utilization of conventional and renewable energy are shown. The problem of economic profitability of management is discussed and its influence on natural environment. 

Keywords

Renewable energy sources; Renewable energy development strategy; Conventional energy; Economic effectiveness

Administracyjne aspekty rozwoju energetyki wiatrowej. (2006). In: Elektrownie wiatrowe. Xinxin Polska. http://www.elektrownie.tanio.net/rozwoj.html.

Ameryka została w tyle... Europa bardziej zielona. (2002). Opr. P. Olszowiec. In: Elektrownie wiatrowe - serwis informacyjny. http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/eko_ziel_euro.htm.

Bućko P. (2006): Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej. In: Elektrownie wiatrowe - serwis informacyjny. http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/ek_rozwoj_rynkow.htm.

Chmal T. (2005): Energia odnawialna. http://members.lycos.co.uk/wu66/news.php?id=4.

Cieśliński J., Mikielewicz J. (1996): Niekonwencjonalne źródła energii. Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Dakowski M., Więckowski S. (2005): O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków. Fundacja "Odysseum", Warszawa.

Directive EU 2001/77/EC.www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/pr_dir_2001_77_ec.htm.

Ekonomiczne aspekty wytwarzania energii. (2005). In: Elektrownie wiatrowe. Xinxin Polska. http://www.elektrownie.tanio.net/ekonomia.html.

Kompała-Bąba A., Błońska A. (2005): Odnawialne źródła energii w Polsce. In: Środowisko i rozwój. Ed. W. Kotowski. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom: 67-82.

Konwencjonalne źródła energii elektrycznej. (2005). In: Elektrownie wiatrowe. Xinxin Polska. http://www.elektrownie.tanio.net/konwencjonalne.html.

Mirowski T. (2005): Energia wiatru. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 251-268.

Mokrzycki E. (2005): Energia geotermalna. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 307-334.

Olkuski T. (2005 a): Węgiel brunatny. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 63-83.

Olkuski T. (2005 b): Węgiel kamienny. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 19-57.

Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. (2005). Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków.

Ruszkowski J. (1999): Odnawialne źródła energii jako alternatywne substytuty konwencjonalnych surowców energetycznych. AE, Katowice.

Skoczek A. (2005): Energia słońca. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 269-305.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Raport Ministerstwa Środowiska. In: Elektrownie wiatrowe - serwis informacyjny. (2000). http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/pr_strategia1.htm.

Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. (2000). Ministerstwo Środowiska, Warszawa. http://www.mos.gov.pl/materialy-informacyjne/raporty-opracowania.

Szurlej A. (2005 a): Biomasa. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 339-399.

Szurlej A. (2005 b): Gaz ziemny. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 139-176.

Szurlej A. (2005 c): Ropa naftowa. In: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Ed. E. Mokrzycki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AG-H, Kraków: 87-135.

Szymczyk J. (2005): Pozyskiwanie, przetwarzanie i użytkowanie energii to współcześnie podstawowe procesy działalności gospodarczej. In: Środowisko i rozwój. Ed. W. Kotowski. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom: 23-40.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (1997). Dz.U. RP 54, item 348, with later amendments.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (2001). Dz.U. RP 62, item 627, with later amendments.

Wiśniewski G. (2000): Odnawialne źródła energii. http://www.mos.gov.pl/materialy_informacyjne/archiwum odnawialne_zrodla_energii.

Żurawski J. (2003): Energia. http://www.eko.org.pl/kropla/29/energia.html.
Download

Published : 2006-12-31


Hadryjańska, B. (2006). Economic and Ecological Aspects of Utilization of Conventional and Renewable Energy Sources in Economic Processes. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 142-160. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/983

Barbara Hadryjańska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.