Financial Consequences of Differentiation of Strategy of Financial Liquidity in Agricultural FarmsAbstract

The financial situation of agricultural farms according to financial liquidity strategy has been presented in the study. The analysis was conducted taking into account the basic criteria of financial liquidity opinion, debts, efficiency and profitability.

Keywords

Arable farm; Financial liquidity; Financial strategy; Financial analysis

Gołaś Z., Bieniasz A. (2006): Strategie płynności finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Rocz. AR Pozn. 377, Ekon. 5: 125-140.

Sierpińska M., Jachna T. (1993): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D. (1997): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych. (2002). IERiGŻ, Warszawa. [dyskietka].

Published : 2006-12-31


Gołaś, Z., & Bieniasz, A. (2006). Financial Consequences of Differentiation of Strategy of Financial Liquidity in Agricultural Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 101-124. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/980

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>