Alternative Langfristige Finanzquelle fuer Kleine und Mittele BetriebeAbstract

Fuer viele kleine und mittele Betriebe, das Eigenkapital ist eine Hauptfinanzquelle. In diesen Betrieben bildet es zur Haelfte das ganze Kapital und reicht kaum fuer die Wirtschaftstaetigkeit aus. Nur einige Betriebe koennen Bankkredite benutzen, weil sie schwer verklausen sind. Darum suche die Betriebe andere Loesungen der Finanzierung der Betriebestaetigkeit. Auf dem Finanzmarkt koennen sie verschiedene Finanzmoeglichkeiten, z.B. Ventur Capital, Leasing, Franchising, Forfaitierung finden.

Keywords

Small business; Source of financing; Long-term liabilities; Venture capital; Leasing; Franchising, Forfaiting

Azembski R. (1999): Venture capital - chytrus z workiem złota. Businessman Mag. 8: 22-24.

Banachowicz E. (1994): Franchising - skorzystaj z tej szansy. Poltext, Warszawa.

Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2004): Venture capital - źródło kapitału dla przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzecki. T. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 21-31.

Brandes W., Odening M. (1992): Investition, Finanzierung und Wachstum in der Landwirtschaft. Ulmer, Stuttgart.

Czekaj J., Dresler Z. (1995): Podstawy zarządzania finansami firmy. PWN, Warszawa.

Czerwińska-Kayzer D. (2002): Kredyt preferencyjny - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych. Rocz. AR Pozn. 343, Ekon. 1: 101-113.

Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2005): Franchising jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Rocz. Nauk. SERiA 3, 2: 34-44.

Dębski W. (2005): Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Dostawcy kapitału. (1999). Home Market 3: 93-94.

Europejski Etyczny Kodeks Franchisingu. (1990). Europejska Federacja Franchisingu. http://www.franchising.info.pl.

Gołda M. (2002): Leasing. Difin, Warszawa.

Grzywacz J. (2002): Podstawy bankowości, system bankowy kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Difin, Warszawa.

Jantoń-Drozdowska E. (1999): Venture capital - instrument finansowania przedsiębiorstw. W: Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy. Red. E.

Jantoń-Drozdowska. Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań: 9-20.

Kołaczyk Z. (1997): Rachunkowość finansowa. Wyd. AE, Poznań.

Kruczalak K. (1999): Leasing. LEX, Gdańsk.

Krzemińska D. (2000): Finanse przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Okręglicka M. (2004): Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne leasingu. Difin, Warszawa.

Tamowicz P., Rot P. (2002): Fundusze venture capital w Polsce - informator. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Węcławski J. (1997): Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Wolak-Tuzimek A. (2004): Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzecki. T. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 163-173.

Załupka D., Żyniewicz M. (1999): Leasing ABC oraz D. Unimex, Wrocław.

Published : 2006-12-31


Czerwińska-Kayzer, D. (2006). Alternative Langfristige Finanzquelle fuer Kleine und Mittele Betriebe. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 65-79. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/978

Dorota Czerwińska-Kayzer 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>