Analysis of Enterprise Profitability with Application of Method of DiversifyingAbstract

The causal analysis of enterprise profitability was presented in the article. The analysis was widened for determining power and direction of the influence of chosen factors on the profitability of own capital. The conducted analysis of own capital profitability in chosen enterprise showed, that in 1997-2006 the level of ROE was often influenced by the change of return on assets than capital multiplier. The changes of assets profitability to larger degree were caused by changes of sale profitability than total assets turnover. Both the model Du Pont, as well as the method of diversifying are not only useful for explain-ing reasons for developing the profitability of assets, or of the return on equity, but above all can be used while undertaking the decision concerning futures.

Keywords

Enterprise profitability; Return to equity (ROE); Return on assets (ROA); Diversity measures

Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E.,Waśniewski T., Wersty B., 1993. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Wrocław.

Cebrowska T., 2006. Rachunkowość finansowa i podatkowa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2005. Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wyd. UW, Wrocław.

Jakubczyc I., 1999. Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wyd. UW, Wrocław.

Liesz T., 2002. Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity. www.sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/19/pdf.

Skoczylas W., Niemiec A., 2005. Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. Pr. Nauk. AE, Wroc. 1061, 71-81.

Dane spółek Giełdowych. Notoria Serwis [płyta CD].

Published : 2008-12-31


Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., & Gołaś, Z. (2008). Analysis of Enterprise Profitability with Application of Method of Diversifying. Journal of Agribusiness and Rural Development, 9(3), 23-32. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/924

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Dorota Czerwińska-Kayzer 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>