Debt of Households in the Banking Sector in PolandAbstract

The value of the debt concerning both home and consumer loans is described. The quality of the credit portfolio of households and the indicator of burdening their profits with credit are also presented. During the discussed period a certain acceleration in the lending growth, as for as households are concerned, is observed. The increased borrowing burden ratio falling on households' income at disposal is a worrying phenomenon. This fact alongside with the negative economic effects in the period of the present global financial crisis may contribute to tightening the lending policies of banks, as well as limit the households' access to credits in order to finance their needs.

Keywords

Household debt; Housing loan; Consumer credit

Co Polak ma w portfelu. 2006. www.pbsdga.pl [dostęp: 21.09.2009].

Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, stan na grudzień 2008 r. 2009. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. www.knf.gov.pl/Images/nieruchomosci_XII2008_tcm 20-10637.pdf [dostęp: 14.06.2010].

Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów - od 1998 r. 2010. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/karty_emisja.xls [dostęp: 14.06.2010].

Obserwator 2008. 2008. Raport Cetelem Paribas Company. www.cetelem.pl [dostęp: 21.09.2009].

Przegląd stabilności systemu finansowego - październik 2008. 2008. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/psf2008_1.pdf [dostęp: 14.06.2010].

Raport o stabilności systemu finansowego - 2006. 2007. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/raport_o_stabilnosci_2006.pdf [dostęp: 14.06.2010].

Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2008. 2008. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/ros2008.xls [dostęp: 14.06.2010].

Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009. 2009. NBP, Warszawa.

http://www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2009_12.pdf [dostęp: 14.06.2010].

Raport o stabilności systemu finansowego - lipiec 2010, 2010. NBP, Warszawa.
http://www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2010_07[1].pdf [dostęp: 14.06.2010].

Raport o sytuacji banków w 2008 roku. 2009. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_banki_2008_tcm20-10241.pdf [dostęp: 14.06.2010].

Raport o sytuacji banków w 2009 roku. 2010. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. http://www.knf.gov.pl/Images/Banki%202009_raport_tcm75-22743.pdf [dostęp: 14.06.2010].

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 2003. Dz. U. Nr 218, poz. 2147.
www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent2.html. [dostęp: 21.09.2009].

Zajączkowski S., Żochowski D., 2007. Obciążenie gospodarstw domowych spłatami długu - rozkłady i stress testy - na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS. Materiały i Studia 221, 7.

Published : 2010-12-31


Bieniasz, A., & Czerwińska-Kayzer, D. (2010). Debt of Households in the Banking Sector in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 15(1), 17-28. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/757

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Dorota Czerwińska-Kayzer 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>