Factoring - Financial Instrument Supporting the Current Activity of an EnterpriseAbstract

Small and medium enterprises have a difficult access to classic financial sources. Therefore the factoring could be a financial instrument supporting effective management of the liabilities. Factoring improves the financial situation of a company, first of all financial liquidity. Moreover, factoring improves structure of financial statement and creates a possibility of risk transfer of debtor insolvency on factor.

Keywords

Factoring; Source of financing; Revolving credit; Small business

Dębski W., 2005. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Dulian A., 2005. Factoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. Bank i Kredyt 1, 77-84.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w roku 2006. 2007. www.stat.gov.pl.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w roku 2007. 2008. www.stat.gov.pl.

Kowalczyk J., Kusak A., 2006. Decyzje finansowe firmy. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Kreczmańska K., 1999. Faktoring w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa.

Łuczak T., Przysiecki P., 2005. Sylwetka mikro i małych przedsiębiorców w Polsce. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. Rozpr. Stud. Uniw. Szczec. 1145, 571.

Majczyk K., 2007. ABC Faktoringu. www.podatki.pl [dostęp 24.10.2007].

Matusiak M., 2007 a. Faktoring na topie. Gazeta Bankowa 44 (992), 39.

Matusiak M., 2007 b. Faktoring a kredyt. Gazeta Bankowa 48 (996), 40-41.

Matusiak M., 2007 c. Na etapie zamówienia. Gazeta Bankowa 6 (954), 29.

Matusiak M., 2007 d. Nowy faktor. Gazeta Bankowa 9 (957), 21.

Matusiak M., 2007 e. Może być lepiej. Gazeta Bankowa 44 (992), 40.

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., 2008. System finansowy w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Pluskota P., 2007. Rola funduszy seed-capital w finansowaniu przedsiębiorstw. Ekon. Org. Przedsięb. 2 (685), 67-71.

Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Spodniewski J., 2008. Branża faktoringowa nie stoi w miejscu. Cash Management MediaPlanet - niezależna publikacja dystrybuowana wraz z Rzeczpospolitą z 29.09.2008, 12.

Szyszko L., Szczepański J., 2003. Finanse przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.

Urbańska E., 2006. Wyspecjalizowane finansowanie. Mies. Finans. Bank z 11.2006, 16-17, www.miesiecznikbank.pl.

Zadura D., 2008. Faktoring rośnie. Gazeta Bankowa 26 (1026), 45-46.

www.faktoring.pl [dostęp 20.10.2008].

www.faktoring.pl?index.php [dostęp 20.10.2008]

Published : 2009-12-31


Czerwińska-Kayzer, D., & Bieniasz, A. (2009). Factoring - Financial Instrument Supporting the Current Activity of an Enterprise. Journal of Agribusiness and Rural Development, 11(1), 15-25. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/667

Dorota Czerwińska-Kayzer  dorotacz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>