Analysis of Return on Equity of Manufacturing Companies in PolandAbstract

The article presents the results of factors which determine the return on equity (ROE) in Polish manufacturing in 2004-2007. The Du Pont modified model and regression models were used in the analysis.

Keywords

Return on equity (ROE); Financial leverage; Du Point method; Processing industry; Regression anaylis

Bednarski L., 2002. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 2004-2007. GUS, Warszawa.

Dudycz T., 2001. Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. Rachunkowość 4.

Galinger G., Healey B., 1991. Liquidity Analysis and Management. Addison-Wesley, Menlo Park.

Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.

Gorynia M., 2000. Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji. Ekonomista 2.

Gruszeczki T., 2002. Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.

Hawawini G., Viallet C., 2007. Finanse menedżerskie. PWE, Warszawa.

Noga A., 1996. Cele przedsiębiorstw. Kontrowersje teoretyczne. Ekonomista 6.

Skoczylas W., 2007. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.

Wędzki D., 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Published : 2010-12-31


Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., & Gołaś, Z. (2010). Analysis of Return on Equity of Manufacturing Companies in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 16(2), 17-26. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/770

Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Dorota Czerwińska-Kayzer 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś  golas@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>