The Financial Liquidity of the Food Industry Enterprises in Poland in the System Size of EnterprisesAbstract

The article presents the diversification of financial liquidity of food industry enterprises in Poland in 2009-2011 and indicates the main factors shaping liquidity. The study used unpublished data of Central Statistical Office, allowing for the analysis of liquidity in the system classes the food industry and the system enterprise size (small, medium, large). The analyses show, that the food industry in Poland in 2009-2011, regardless of their size and adopted ratios, have the ability to regulate the current liabilities, but kept at a low level. Analysis of the factors influencing liquidity showed, that the primary importance was turnover ratio of current liabilities, as well as ratio of financing of income through equity. 

Keywords

Financial liquidity; Food industry; Enterprise size

Bednarski L., 1997. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2005. Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., 2010. Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 6, 3, 13-14.

Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2009-2012. F0-2, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. 2012. GUS, Warszawa [plik excel].

Sielicka B., 2010. Zatory płatnicze niszczą polskie firmy. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zatory-platnicze-niszcza-polskie-firmy-2258842.html [dostęp: 21.10.2013].

Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D., 2001. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Zaleska M., 2002. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego. SGH, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Bieniasz, A. (2013). The Financial Liquidity of the Food Industry Enterprises in Poland in the System Size of Enterprises. Journal of Agribusiness and Rural Development, 30(4), 5-20. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/663

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>