Polish Households' SavingsAbstract

The article presents the issue of Polish households' savings. The analysis show that the level of households' savings, measured as a relation to GDP, as a relation to household's disposable income and as a percentage of households declaring to have savings, is generally low and it draws negative trend. Moreover, in the households' saving portfolio safe assets dominates such as bank deposits and cash while more risky assets are not popular among Polish households.

Keywords

Savings; Household saving; Gross domestic product (GDP)

Gross household saving rate. Statistics database. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 06.2012].

Gross savings (% of GDP). The World Bank, World Development Indicators, World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. http://data.worldbank.org[dostęp: 06.2012].

Leetmaa P., Rennie H., Thiry B., 2009. Household saving rate higher in the EU than in the USA despite lower income. Household income, saving and investment, 1995-2007. Eurostat, Statistics in Focus, 29.

Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 a. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 b. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 c. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2012 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Nowak A.Z., Ryć K., 2002. Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie 2. OECD Factbook. 2011. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook [dostęp: 06.2012].

Olszewska G., 2010. Stopy oszczędności wewnętrznych a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Acta Univ. Lodziensis 238.

Orłowski W.M., 2003. Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013-15. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. http://www.zporr.gov.pl [dostęp: 06.2012].

Ostrowska K., 2012. Mamy problem z oszczędzaniem. http://www.ekonomia24.pl [dostęp: 06.2012].

Oszczędzanie Polaków w latach 1995-2012. Sondaże Ipsos. www.ipsos.pl [dostęp: 06.2012].

Postawy Polaków wobec oszczędzania. 2011. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Pentor.

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2003. Studia i analizy statystyczne. GUS, Warszawa. www.stat.gov.pl [dostęp: 06.2012].

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2006-2009. Studia i analizy statystyczne. GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl [dostęp: 06.2012].

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r. 2008. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. 2009. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. 2010. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. 2011. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. 2012. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].

Rytelewska G., Szablewski A., 1993. Oszczędności w gospodarce rynkowej. Bank i Kredyt 4.

Rocznik giełdowy. Dane za rok 2001. 2002. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.

Rocznik giełdowy. Dane za rok 2008. 2008. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Anioła, P., & Gołaś, Z. (2013). Polish Households’ Savings. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 5-18. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/588

Paulina Anioła  aniola@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>