Polish Households' Saving StrategiesAbstract

The article presents the results of households' saving strategies types classification. A cluster analysis method, based on households' saving portfolio, was used for classification. Six types of strategies were distinguished: low risk, conservative, very passive, very conservative, diversification and aggressive.

Keywords

Savings; Household savings; Cluster analysis

Diagnoza społeczna, raporty. 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. www.diagnoza.com [dostęp: 2.01.2012].

Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com [dostęp: 2.01.2012].

Fatuła D., 2010. Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym. Wyd. UE, Kraków.

Gunnarsson J., Wahlund R., 1997. Household financial strategies in Sweden: An exploratory study. J. Econ. Psychol. 18, 2-3.

Poczta-Wajda A., 2010. Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Cz. 1. Wyd. UE, Poznań.

Sagan A., 2010. Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku. Materiały szkoleniowe StatSoft w ramach kursu obsługi programu Statistica. Kraków, 4-5 marca 2010.

Smyczek S., 2001. Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Wyd. AE, Katowice.

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.

Published : 2013-12-31


Anioła, P., & Gołaś, Z. (2013). Polish Households’ Saving Strategies. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 19-31. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/589

Paulina Anioła  aniola@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>