The Return on Equity Indicators System - Methodological Proposal


Abstract

The aim of the study was to present a suggestion for the methodical decomposition rate of return on equity (ROE). The developed ROE decomposition model includes nine factors: the rate of value added, the rate of depreciation costs, salaries expense ratio, the ratio of other operating income and expenses, the rate of financial income and expenses, the rate of extraordinary events, the rate of tax, the assets rotation and capital gearing. In addition, based on deterministic methods, the study presents the analysis of changes in the level of return on equity on the example of the domestic furniture manufacturing sector in the period 2009-2013.

Keywords

Profitability; Du Point method; Furniture industry; Ownership capital

Bednarski, L. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2010). Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2(16), 17-26.

Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2013). Finansowe uwarunkowania rentowności w przemyśle spożywczym. Przegląd Organizacji, 7, 43-52.

Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2005). Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dudycz, T. (2011). Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Indygo Zahir Media.

EMIS - Emerging Markets Information Service (2015). Pobrano 25 stycznia 2015 z: http://www.securities.com.

Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.

Skoczylas, W. (2007). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.

Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego. Warszawa: Wyd. SGH.

Published : 2015-12-31


Gołaś, Z. (2015). The Return on Equity Indicators System - Methodological Proposal. Journal of Agribusiness and Rural Development, 36(2), 209-216. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.22

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>