Cluster Analysis Application for Analysing a Diversification in a Perception of Cooperative BanksAbstract

The aim of this paper was to analyse a regional diversification in a perception of cooperative banks among students who come from farms in central and west Poland. The aim was realised by the comparison of the students' in the analysed voivodships view about 13 statements concerning cooperative banks. The next step was to distinguish between voivodships 3 segments - with positive, neutral and negative outlook on the cooperative banks and to describe the distinguished segments.

Keywords

Cluster anlysis; Cooperative banks; Bank image; Students

Bieniasz A., Wysocki F., 2004. Strategie marketingowe banków spółdzielczych. Wyd. AR, Poznań.

Dobosiewicz Z., 2007. Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa.

Jóźwiak J., Podgórski J., 1998. Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.

Łapczyński M., Sagan A., 2010. Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku. Materiały szkoleniowe StatSoft w ramach kursu obsługi programu Statistica, 4-5 marca, Kraków.

Smyczek S., 2001. Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Wyd. AE, Katowice.

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.

www.knsps.uni.wroc.pl/calc.php [dostęp: czerwiec 2010].

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Studenci_szkol_wyzszych_w_Polsce_w_roku_akademickim_2007_2008.pdf [dostęp: czerwiec 2010].

Published : 2010-12-31


Bieniasz, A., & Anioła, P. (2010). Cluster Analysis Application for Analysing a Diversification in a Perception of Cooperative Banks. Journal of Agribusiness and Rural Development, 16(2), 5-15. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/769

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Paulina Anioła 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>