The Contract of Farm HolidayAbstract

A farmer may enable tourists to spend holidays within his agri-tourism farm on the base of a contract of country holidays. Its rules and conditions are defined in civil code.

Keywords

Agrotourism; Tourism services; Rural tourism; Contract of sale

Cybula P. (2006): Prawo w praktyce biur podróży. LexisNexis, Warszawa.

Nesterowicz M. (2003): Prawo turystyczne. Zakamycze, Kraków.

Radwański Z., Panowicz-Lipska J. (2004): Zobowiązania - cześć szczegółowa. Beck, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Tekst jednolity. (2006). Dz.U. RP 22, item 169.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (1964). Dz.U. PRL 16, item 93, with later amendments.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (1997). Dz.U. RP 223, item 2268, with later amendments.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tekst jednolity. (1998). Dz.U. RP 7, item 25, with later amendments.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Tekst jednolity. (2001). Dz.U. RP 63, item 634.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (2004). Dz.U. RP 173, item 1807, with later amendments.
Download

Published : 2006-12-31


Lipińska, I. (2006). The Contract of Farm Holiday. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 185-189. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/986

Izabela Lipińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)