Zaproszenie na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych"

Wszystkich naukowców zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin oleistych serdecznie zapraszam na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych" (Working Group “Integrated Control in Oilseed Crops”, WG ICOC) planowanej w dniach 17-21 września 2018 roku. Spotkanie odbędzie się Uniwersytecie z Zagrzebiu, Chorwacja. Ma ono charakter specjalistycznej konferencji międzynarodowej (w j. angielskim). Planujemy czas na swobodną dyskusję i omawianie poszczególnych problemów bez pośpiechu towarzyszącego zazwyczaj wystąpieniom konferencyjnym. Pierwsze ogłoszenia oraz instrukcje przygotowania streszczeń i publikacji w Biuletynie IOBC znajdują się poniżej oraz pod adresem internetowym: http://wwwuser.gwdg.de/~iobc/cmeetings.html

Grupa robocza “Integrated Control in Oilseed Crops” jest częścią międzynarodowej organizacji International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC), Sekcji Zachodniopalearktycznej (West Palaearctic Regional Section, WPRS). Informacje na temat tej organizacji znajdują się pod adresem internetowym: https://www.iobc-wprs.org/

 Małgorzata Jędryczka

Tags: