VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion 2018

Szanowni Państwo,

Drodzy Koledzy,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-7 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) oraz VI Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion. Organizatorami spotkania są Komitet Zdrowotności Nasion ISTA (ISTA Seed Health Committee), Sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tags: 

Zaproszenie na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych"

Wszystkich naukowców zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin oleistych serdecznie zapraszam na spotkanie grupy roboczej "Integrowana ochrona roślin oleistych" (Working Group “Integrated Control in Oilseed Crops”, WG ICOC) planowanej w dniach 17-21 września 2018 roku. Spotkanie odbędzie się Uniwersytecie z Zagrzebiu, Chorwacja. Ma ono charakter specjalistycznej konferencji międzynarodowej (w j. angielskim).

Tags: 

Zaproszenie do udziału w konferencji "Nowe Patogeny Roślin"

Koleżanki i Koledzy,

W kwietniu 2018 roku minie 10 lat od zorganizowania I konferencji poświęconej „Nowym patogenom i chorobom roślin” zorganizowanej przez sekcję „Nowe patogeny i choroby roślin” Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. W tym czasie w odstępach 2-letnich zorganizowaliśmy 5 konferencji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród polskich fitopatologów.

Tags: 

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla poznańskich fitopatologów

Pragniemy poinformować, że zespół fitopatologów pod kierunkiem pani prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczko w składzie:

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Dr Joanna Kaczmarek
Dr hab. Idalia Kasprzyk
Dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń
Dr Magdalena Sadyś
Mgr. Andrzej Brachaczek

Otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, za cykl publikacji związany z szeroko pojętymi badaniami nad zdrowotnością roślin.

Tags: 

Zarząd Główny PTFit (kadencja 2017 - 2020)

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego wybrany został Zarząd Główny PTFit na kadencję 2017 - 2020. Jego skład przedstawia się następująco:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego 2017 - 2020:

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka – przewodnicząca,

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – z-ca przew.,

dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM – z-ca przew., przew. Oddziału w Olsztynie,

dr Dorota Szopińska – sekretarz,

Tags: 

Konferencja PTFit w Olsztynie - już za nami

W dniach 13-15 września 2017 r. odbyła się w Olsztynie konferencja naukowa Dziś i jutro fitopatologii organizowana przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja towarzyszyła  XVI Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Uczestnicy koferencji wygłosili 30 referatów obradując w czterach sekcjach tematycznych. Wyniki badań prezentowano także w postaci 60 posterów, pięć z nich zostało nagrodzonych. Ogółem w konferecji wzięło odział 99 uczestników.

Tags: 

„Dzieje poznania chorób roślin w Polsce” – książka napisana przez prof. Tomasza Majewskiego, którą każdy fitopatolog powinien poznać

W ostatnich miesiącach 2016 roku na rynku księgarskim ukazała się napisana przez profesora Tomasza Majewskiego książka zatytułowana „Dzieje poznania chorób roślin w Polsce”. Książkę tę wydały do spółki Wydawnictwo SGGW oraz Instytut Historii Nauki PAN. Pod względem edytorskim książka prezentuje się bardzo dobrze. Jest to dzieło obszerne, bo wraz z bogatą bibliografią (wykaz wykorzystanych źródeł obejmuje prawie 30 stron) i dwoma skorowidzami (nazw patogenów i nazwisk) liczy 638 stron. Autor, prof. dr hab. Tomasz Majewski jest absolwentem (1963) kierunku biologicznego w Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery naukowej rozwijał zainteresowania mykologiczne i fitopatologiczne...

Tags: 

Strony