XV Konferencja Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami PTFit, 20-21.10.2016, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy na XV Konferencję Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. "Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami", która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Bydgoszczy.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji >>

Choroby drzew leśnych a środowisko – Seminarium poświęcone pamięci prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin

W Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą odbyło się w dniu 3 września 2015 r. seminarium szkoleniowe poświęcone pamięci Prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin. Temat seminarium stanowił odzwierciedlenie głównego kierunku badawczego i zarazem zamiłowań profesora...

Tags: