VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion 2018

Szanowni Państwo,

Drodzy Koledzy,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-7 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) oraz VI Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion. Organizatorami spotkania są Komitet Zdrowotności Nasion ISTA (ISTA Seed Health Committee), Sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tags: 

„Dzieje poznania chorób roślin w Polsce” – książka napisana przez prof. Tomasza Majewskiego, którą każdy fitopatolog powinien poznać

W ostatnich miesiącach 2016 roku na rynku księgarskim ukazała się napisana przez profesora Tomasza Majewskiego książka zatytułowana „Dzieje poznania chorób roślin w Polsce”. Książkę tę wydały do spółki Wydawnictwo SGGW oraz Instytut Historii Nauki PAN. Pod względem edytorskim książka prezentuje się bardzo dobrze. Jest to dzieło obszerne, bo wraz z bogatą bibliografią (wykaz wykorzystanych źródeł obejmuje prawie 30 stron) i dwoma skorowidzami (nazw patogenów i nazwisk) liczy 638 stron. Autor, prof. dr hab. Tomasz Majewski jest absolwentem (1963) kierunku biologicznego w Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery naukowej rozwijał zainteresowania mykologiczne i fitopatologiczne...

Tags: 

XV Konferencja Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami PTFit, 20-21.10.2016, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy na XV Konferencję Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. "Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami", która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Bydgoszczy.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji >>

Tags: 

Choroby drzew leśnych a środowisko – Seminarium poświęcone pamięci prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin

W Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą odbyło się w dniu 3 września 2015 r. seminarium szkoleniowe poświęcone pamięci Prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin. Temat seminarium stanowił odzwierciedlenie głównego kierunku badawczego i zarazem zamiłowań profesora...

Tags: 

Strony