Zarząd Główny PTFit (kadencja 2017 - 2020)

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego wybrany został Zarząd Główny PTFit na kadencję 2017 - 2020. Jego skład przedstawia się następująco:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego 2017 - 2020:

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka – przewodnicząca,

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – z-ca przew.,

dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM – z-ca przew., przew. Oddziału w Olsztynie,

dr Dorota Szopińska – sekretarz,

Tags: 

Konferencja PTFit w Olsztynie - już za nami

W dniach 13-15 września 2017 r. odbyła się w Olsztynie konferencja naukowa Dziś i jutro fitopatologii organizowana przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja towarzyszyła  XVI Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Uczestnicy koferencji wygłosili 30 referatów obradując w czterach sekcjach tematycznych. Wyniki badań prezentowano także w postaci 60 posterów, pięć z nich zostało nagrodzonych. Ogółem w konferecji wzięło odział 99 uczestników.

Tags: 

VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion 2018

Szanowni Państwo,

Drodzy Koledzy,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-7 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) oraz VI Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion. Organizatorami spotkania są Komitet Zdrowotności Nasion ISTA (ISTA Seed Health Committee), Sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tags: 

„Dzieje poznania chorób roślin w Polsce” – książka napisana przez prof. Tomasza Majewskiego, którą każdy fitopatolog powinien poznać

W ostatnich miesiącach 2016 roku na rynku księgarskim ukazała się napisana przez profesora Tomasza Majewskiego książka zatytułowana „Dzieje poznania chorób roślin w Polsce”. Książkę tę wydały do spółki Wydawnictwo SGGW oraz Instytut Historii Nauki PAN. Pod względem edytorskim książka prezentuje się bardzo dobrze. Jest to dzieło obszerne, bo wraz z bogatą bibliografią (wykaz wykorzystanych źródeł obejmuje prawie 30 stron) i dwoma skorowidzami (nazw patogenów i nazwisk) liczy 638 stron. Autor, prof. dr hab. Tomasz Majewski jest absolwentem (1963) kierunku biologicznego w Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery naukowej rozwijał zainteresowania mykologiczne i fitopatologiczne...

Tags: 

XV Konferencja Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami PTFit, 20-21.10.2016, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy na XV Konferencję Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. "Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami", która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Bydgoszczy.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji >>

Tags: 

Strony