„Dzieje poznania chorób roślin w Polsce” – książka napisana przez prof. Tomasza Majewskiego, którą każdy fitopatolog powinien poznać

W ostatnich miesiącach 2016 roku na rynku księgarskim ukazała się napisana przez profesora Tomasza Majewskiego książka zatytułowana „Dzieje poznania chorób roślin w Polsce”. Książkę tę wydały do spółki Wydawnictwo SGGW oraz Instytut Historii Nauki PAN. Pod względem edytorskim książka prezentuje się bardzo dobrze. Jest to dzieło obszerne, bo wraz z bogatą bibliografią (wykaz wykorzystanych źródeł obejmuje prawie 30 stron) i dwoma skorowidzami (nazw patogenów i nazwisk) liczy 638 stron. Autor, prof. dr hab. Tomasz Majewski jest absolwentem (1963) kierunku biologicznego w Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery naukowej rozwijał zainteresowania mykologiczne i fitopatologiczne...

Tags: 

XV Konferencja Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami PTFit, 20-21.10.2016, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy na XV Konferencję Sekcji Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. "Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami", która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Bydgoszczy.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji >>

Tags: 

Choroby drzew leśnych a środowisko – Seminarium poświęcone pamięci prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin

W Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą odbyło się w dniu 3 września 2015 r. seminarium szkoleniowe poświęcone pamięci Prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin. Temat seminarium stanowił odzwierciedlenie głównego kierunku badawczego i zarazem zamiłowań profesora...

Tags: