en.png

Propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich

Prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler, prof. zw.

Propozycje tematów prac inżynierskich:

 • Żeremie bobrowe w Puszczy Noteckiej.

Propozycje tematów prac magisterskich:

 • Hydrologiczne podstawy dla oceny możliwości projektowania obiektów małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Wałcz obręb Nakielno.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak

Propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich:

 • Optymalizacja sieci dróg leśnych.
 • Materiały drogowe do budowy dróg lesnych.
 • Leśne dojazdy pożarowe.
 • Lokalne materiały drogowe do budowy dróg leśnych.
 • Łowiecka infrastruktura techniczna.
 • Wpływ obiektów inżynieryjnych na środowisko przyrodnicze.
 • Funkcjonalność przejść dla zwierząt.
 • Nowe technologie budowy dróg leśnych.
 • Rekultywacja biologiczno-techniczna i techniczna.
 • Zagospodarowanie turystyczne.

dr hab. inż. Bernard Okoński

Propozycje tematów prac inżynierskich:

 • Meteorologiczne zjawiska ekstremalne a zamieranie sosny zwyczajnej w świetle przyrostów promieniowych w zachodniej Polsce.
 • Uwarunkowania klimatyczne zjawiska obszarowego zamierania sosny zwyczajnej w świetle przyrostów radialnych w zachodniej Polsce.

Propozycje tematów prac magisterskich:

 • Reżim rzeczny i klimatyczny a przyrost drewna wczesnego i późnego u jesionu na aktywnych terasach zalewowych dolin rzecznych.
 • Reżim rzeczny i klimatyczny a przyrost drewna wczesnego i późnego u dębu na aktywnych terasach zalewowych dolin rzecznych.
 • Epizody ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych a reakcje przyrostowe dębu szypułkowego.

dr hab. inż. Sylwester Grajewski

Propozycje tematów prac inżynierskich:

 • Skrajnia drogowa leśnych dojazdów pożarowych Puszczy Noteckiej.
 • Rewitalizacja sieci monitoringu stanów wód gruntowych w Puszczy Zielonka.

Propozycje tematów prac magisterskich:

 • Przydatność odbiorników GPS do aktualizacji leśnej mapy numerycznej.
 • Wpływ zabiegów hodowlanych w wydmowych drzewostanach Puszczy Noteckiej na kształtowanie zasobów wodnych strefy saturacji.

dr inż. Anna Krysztofiak-Kaniewska

(przyjmie 2 dyplomantów)

Propozycje tematów prac inżynierskich:

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokojenia zapotrzebowania na energię cieplną na przykładzie budynku  wybranego nadleśnictwa.

Propozycje tematów prac magisterskich:

 • Nośniki energii ze źródeł odnawialnych a koszty ogrzewania budynku nadleśnictwa oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Zmienność roczna wybranych cechy morfologicznych igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w sąsiedztwie miejsc odkrywkowego wydobycia piasku.

dr Ewa Kurowska

Propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich:

 • Warunki geologiczno-inżynierskie na terenie wybranego nadleśnictwa.
 • Mapa geologiczno-środowiskowa wybranego nadleśnictwa – kartografia, GIS.
 • Inwentaryzacja wyrobisk poeksploatacyjnych na terenie wybranego nadleśnictwa - historia wydobycia, oddziaływanie na środowisko, rekultywacja/zagospodarowanie.
 • Współcześnie zachodzące zmiany w środowisku przyrodniczym Gór Stołowych.
 • Możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii (głównie energii geotermalnej) w wybranych obiektach/rejonach.