en.png

Oferta badań, opracowań i ekspertyz

Katedra Inżynierii Leśnej opierając się na dotychczasowych wynikach badań i doświadczeniu pracowników może podjąć prace badawczo-rozwojowe oraz świadczyć usługi (prace studialne, ekspertyzy) w zakresie inżynieryjnego zagospodarowania lasów, głównie: przygotowania i udostępniania szlaków komunikacyjnych oraz gospodarowania zasobami wodnymi na terenach zalesionych. 

 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia drugiego stopnia
na kierunku Leśnictwo III edycja

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Poznaniu informuje, że organizuje w porozumieniu z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku leśnictwo.

Kurs skierowany jest do osób chcących studiować na studiach drugiego stopnia (magisterskich), a posiadających ukończone studia pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub jednolite studia magisterskie z zakresu innego niż leśnictwo.

 

Podstawowe informacje:

Kurs obejmuje łącznie 64 godziny zajęć.

Zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele, prawdopodobnie we wrześniu 2020 roku.

Miejsce kursu: Sala Katedry Inżynierii Leśnej (CIV), Kolegium Cieszkowskich, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, ewentualnie w formie zdalnej (w zależności od sytuacji epidemicznej).

 

Kurs obejmuje następujące tematy wykładów:

1. Lasy i leśnictwo w Polsce i na świecie.

2. Botanika leśna.

3. Ekonomika leśnictwa.

4. Entomologia leśna.

5. Fitopatologia leśna.

6. Hodowla lasu.

7. Inżynieryjne zagospodarowanie lasu.

8. Łowiectwo i ochrona lasu.

9. Siedliskoznawstwo i ekologia lasu.

10. Technika leśna.

11. Urządzanie lasu.

12. Użytkowanie lasu.

13. Dendrometria i produkcyjność lasu.

14. Ekologiczne podstawy hodowli lasu.

15. Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne.

16. Parki Narodowe

 

Szczegółowe warunki i formularz zgłoszeniowy prześlemy bezpośrednio osobom zainteresowanym. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona

Wstępne zgłoszenia i zapytania (imię, nazwisko, miejsce pracy, wykształcenie, kontakt) prosimy kierować elektronicznie w terminie do 26 czerwca br.  na adres email: agnieszka.kniola@up.poznan.pl

Katedra Inżynierii Leśnej Wydział Leśny UPP

tel. 600 603 340

 

Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. Andrzej Czerniak

Sekretarzem – mgr inż. Agnieszka Knioła