en.png

Studia podyplomowe

Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

Cele i zadania studiów

Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii pozyskania drewna (w tym właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie); planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych – w szczególności dróg i obiektów małej retencji wodnej, m. in. w świetle nowych Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach; technicznych i organizacyjnych aspektów zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także skutków pożarów i postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem.

 

Zajęcia, w różnych atrakcyjnych dla słuchaczy formach, poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie, IBL, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz specjaliści-praktycy z PGL LP, RDOŚ oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

Więcej informacji o Studiach Podyplomowych na stronie internetowej: http://www1.up.poznan.pl/til/?q=home