Zajęcia dydaktyczne

Kierunek

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Przedmiot/semestr

Osoby prowadzące

Wykłady

Osoby prowadzące

Ćwiczenia

Sylabus

Leśnictwo

studia I stopnia

stacjonarne

Geodezja leśna - podstawa

semestr pierwszy

S. Grajewski

S. Grajewski,
A. Krysztofiak-Kaniewska,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus

Leśnictwo

studia I stopnia

stacjonarne

Geodezja leśna - rozszerzenie

semestr pierwszy

S. Grajewski

S. Grajewski,
A. Krysztofiak-Kaniewska,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus

Leśnictwo

studia I stopnia

stacjonarne

Technologie informacyjne

semestr pierwszy

B. Okoński B. Okoński PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

stacjonarne

Hydrologia - rozszerzenie

semestr drugi

B. Okoński,
A. Krysztofiak- Kaniewska

A. Krysztofiak- Kaniewska,
E. Kurowska

PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

stacjonarne

Inżynieria leśna - podstawa

semestr piąty

A. Czerniak

S. Grajewski, B. Okoński,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus

Leśnictwo

studia I stopnia

stacjonarne

Inżynieria leśna - rozszerzenie

semestr piąty

A. Czerniak

S. Grajewski, B. Okoński,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus

           
Leśnictwo

studia I stopnia

niestacjonarne

Geodezja leśna - podstawa

semestr pierwszy

S. Grajewski

S. Grajewski,
A. Krysztofiak-Kaniewska,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

niestacjonarne

Geodezja leśna - rozszerzenie

semestr pierwszy

S. Grajewski

S. Grajewski,
A. Krysztofiak-Kaniewska,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

niestacjonarne

Technologie informacyjne

semestr pierwszy

B. Okoński B. Okoński PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

niestacjonarne

Hydrologia - rozszerzenie

semestr drugi

A. Krysztofiak-Kaniewska

A. Krysztofiak-Kaniewska,
B. Okoński, E. Kurowska

PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

niestacjonarne

Inżynieria leśna - podstawa

semestr piąty

A. Czerniak

S. Grajewski, B. Okoński,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia I stopnia

niestacjonarne

Inżynieria leśna - rozszerzenie

semestr piąty

A. Czerniak

S. Grajewski, B. Okoński,
A. Kasztelan

PDF icon Sylabus
           
Leśnictwo

studia II stopnia

stacjonarne/niestacjonarne

Inżynieria ekologiczna

semestr drugi

A. Czerniak, 
A. Krysztofiak-Kaniewska,
Ewa Kurowska
A. Krysztofiak-Kaniewska PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia II stopnia

stacjonarne/niestacjonarne

Przejścia dla zwierząt

semestr trzeci

A. Czerniak A. Czerniak PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia II stopnia

stacjonarne/niestacjonarne

Łowiecka infrastruktura techniczna

semestr trzeci

A. Czerniak A. Czerniak PDF icon Sylabus
Leśnictwo

studia II stopnia

stacjonarne/niestacjonarne

Informatyka stosowana w leśnictwie

semestr trzeci

B. Okoński B. Okoński PDF icon Sylabus
           

Ochrona przyrody
i edukacja
przyrodniczo- leśna

studia II stopnia

stacjonarne

Leśna inżynieria ekologiczna

semestr trzeci

A. Czerniak

A. Czerniak

 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE