Zarząd Główny PTFit (kadencja 2017 - 2020)

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego wybrany został Zarząd Główny PTFit na kadencję 2017 - 2020. Jego skład przedstawia się następująco:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego 2017 - 2020:

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka – przewodnicząca,

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – z-ca przew.,

dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM – z-ca przew., przew. Oddziału w Olsztynie,

dr Dorota Szopińska – sekretarz,

dr hab. Joanna Puławska, prof. IO – z-ca sekretarza,

dr hab. Zbigniew Karolewski – skarbnik, przew. Oddziału w Poznaniu,

prof. dr hab. Marek Korbas – z-ca skarbnika,

prof. dr hab. Janusz Błaszkowski – członek, przew. Oddziału w Szczecinie,

dr hab. Robert Jankowiak – członek, przew. Oddziału w Krakowie,

dr hab. Ewa Dorota Król, prof. UP w Lublinie – członek, przew. Oddziału w Lublinie,

prof. dr hab. Tomasz Kurowski – członek,

dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. UTP – członek, przew. Oddziału w Bydgoszczy,

dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. UP we Wrocławiu – członek, przew. Oddziału we Wrocławiu,

prof. dr hab. Stanisław Mazur – członek,

dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB – członek,

dr hab. Wojciech Pusz, prof. UP we Wrocławiu – członek,

dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. SGGW – członek, przew. Oddziału w Warszawie,

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – członek.

 

Główna Komisja Rewizyjna:  

 

dr hab. Dariusz Pańka, prof. UTP – przewodniczący,

prof. dr hab. Wojciech Wakuliński – zastępca przew.,

dr Marta Bełka – członek,

dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO – członek,

dr hab. Hanna Stępniewska – członek.

 

Sąd Koleżeński:

 

prof. dr hab. Maria Kowalik – przewodnicząca

dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. IOR-PIB – z-ca przew.

prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak - sekretarz

dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – członek

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – członek

dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. IOR-PIB – z-ca członka

prof. dr hab. Monika Kozłowska – z-ca członka

Tags: