Nagroda PTFit przyznana w 2021 roku za dorobek publikacyjny

Komunikat Kapituły Nagrody
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
przyznanej w 2021 roku
za dorobek publikacyjny polskiego naukowca
– członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

Kapituła Nagrody, i po konsultacjach w drodze komunikacji elektronicznej
(ze względu na sytuację epidemiczną w kraju) w terminie od 4 do 15 maja 2021 r.,
rozpatrzyła pięć wniosków zgłoszonych przez oddziały PTFit i Sekcję Wirusologiczną
i postanowiła przyznać trzy Nagrody, które otrzymują:

dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, z Instytutu Ogrodnictwa –
Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach,
dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. UP w Lublinie, z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie,
dr Katarzyna Trzmiel, z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu
Badawczego w Poznaniu.

Wyróżnionym Członkom naszego Towarzystwa serdecznie gratulujemy.

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
Przewodniczący Kapituły Nagrody
Poznań, 25. 05. 2021 r
 

ZałącznikWielkość
PDF icon 2021_Załącznik 1.pdf140.44 KB
PDF icon 2021_Załącznik 2.pdf121.44 KB
PDF icon 2021_Załącznik 3.pdf139.99 KB

Tags: