Artykuł poświęcony śp. prof. Wandzie Truszkowskiej