Polish Foreign Trade in Dairy products in the Aspect of the European integrationAbstract

This paper analyses Polish foreign trade in dairy products in the aspect of the European integration. At present, the EU countries are the main recipients of Polish dairy products. Poland?s accession to the EU caused a significant growth of Polish dairy trade. The biggest (fourfold) growth in export value applied to butter, while cheese import value doubled. The clear convergence of Polish dairy products prices was noticed after Poland?s accession to the EU. 

Keywords

Dairy; Milk production; Foreign trade; Poland's economic integration with the EU

Agricultural Markets - Prices. http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/prices/index_en.htm.

Analiza polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi za III kwartał 2004 roku. (2004). FAMMU/FAPA, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, stan i perspektywy. (2004). IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa.

Główny Inspektorat Weterynarii. Handel wewnątrz Wspólnoty. Lista podmiotów uprawnionych do wprowadzania na rynek UE zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. http://www.wetgiw.gov.pl. State on April 26, 2005.

Milch - Marktbilanz 2004. (2004). Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH, Bonn.

Pawlak K. (2004): The characteristic of Polish agricultural trade with the European Union (EU-15). Rocz. AR Pozn. 359, Ekon. 3: 119-135.

Rybicki G. (2004): Przystosowanie przetwórstwa mleka w Polsce do wymogów unijnych. Rocz. Nauk. SERiA 6, 2: 257-261.

Seremak-Bulge J. (2003): Polskie mleczarstwo i perspektywy jego rozwoju w poszerzonej Unii. Przem. Spoż. 10: 12-16.

Szajner P. (2005): Handel zagraniczny produktami mleczarskimi. Przem. Spoż. 3: 8-10.
Download

Published : 2005-12-31


Pawlak, K. (2005). Polish Foreign Trade in Dairy products in the Aspect of the European integration. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(359), 67-77. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1002

Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>