Sprawozdanie z VIII Kongresu Ekonomistów PolskichAbstract

W dniach 29-30 listopada 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się VIII Kongres Ekonomistów Polskich, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Obradował on pod hasłem "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", a honorowy patronat nad nim objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Na Kongres nadesłano 216 referatów, a w debatach kongresowych wzięło udział ponad 600 osób - przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej. Celem Kongresu była identyfikacja szans i zagrożeń dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz perspektyw takiego rozwoju w skali międzynarodowej. W ponad 120-letniej tradycji spotkań ekonomistów polskich, VIII Kongres stanowił forum dyskusji i wymiany poglądów między ekonomistami, reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii z przedstawicielami nauk pokrewnych oraz między teoretykami i praktykami. Wobec dużego zainteresowania problematyką Kongresu, obrady przyjęły postać moderowanej dyskusji i dyskusji panelowych. W pierwszym dniu Kongresu zorganizowano cztery równoległe sesje tematyczne:
1. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności.
2. Polityka gospodarcza a rozwój kraju.
3. Jakość kształcenia ekonomicznego.
4. Ludzie biznesu i polityki o źródłach i barierach wzrostu gospodarki.
Dyskusję w blokach tematycznych poprzedziła sesja plenarna, zatytułowana "Polska transformacja i jej przyszłość", dotycząca fundamentalnych problemów transformacji i konwergencji polskiej gospodarki. Drugi dzień Kongresu otwarły cztery równoległe panele specjalne:
1. Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju.
2. Prognozy makroekonomiczne.
3. Konwergencja gospodarcza Polski.
4. Przyszłość nauk ekonomicznych.
Obrady VIII Kongresu zakończono plenarną "Debatą o gospodarczej przyszłościnPolski". 

Keywords

Economics; Economy; Scientific conference


Published : 2008-12-31


Kiryluk-Dryjska, E., & Pawlak, K. (2008). Sprawozdanie z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 163-169. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/861

Ewa Kiryluk-Dryjska  kiryluk-dryjska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>