RDP 2004-2006 Funds' Absorption by the Farms of Diversified Economic ConditionsAbstract

The objective of the article was to analyse the interaction between economic potential of farms and farmers' activity on Rural Development Program. The choice of RDP measures among farmers was analysed on the basis of the synthetic coefficient of economic potential of their farms. In order to gather information from farmers questionnaires were held in two administrative units (powiat) characterised by different agricultural structures. 

Keywords

Rural Development Programme; Arable farm, Farming potential; Synthetic meter; Agriculture

Bułkowska M., 2007. Ocena realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006. Rocz.Nauk. SERiA 9, 1, 47-51.

Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR 2004-2006. Informator dla beneficjentów. 2004. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.

Kiryluk-Dryjska E., 2009. Potencjał produkcyjny gospodarstw a akceptacja działań PROW przez rolników. Zagad. Ekon. Roln. 2.

Łuków E., 2001. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Przemyśl.

Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Poczta W., Wysocki F., Lira J., 2000. Rolnictwo i rozwój wsi. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego. Sejmik województwa wielkopolskiego. PWRiL, Poznań.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Wilkin J., 2006. Sami swoi? Polscy rolnicy w Unii Europejskiej. Polska wieś 2006, Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.

Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Published : 2009-12-31


Ziemińska, A., & Kiryluk-Dryjska, E. (2009). RDP 2004-2006 Funds’ Absorption by the Farms of Diversified Economic Conditions. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 149-156. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1039

Anna Ziemińska  zieminska@up.poznan.pl
Ewa Kiryluk-Dryjska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.