Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej"Abstract

W dniu 24 października 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej‖. Konferencja, zorganizowana po raz piąty przez Katedrę Ekonomiki Rolnic-twa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, była związana z obchodami jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Adamowskiego, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Keywords

Agriculture; Food economy; Scientific conference


Published : 2009-12-31


Kołodziejczak, M., & Pawlak, K. (2009). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej". Journal of Agribusiness and Rural Development, 11(1), 217-226. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/900

Małgorzata Kołodziejczak  malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>