Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Konkurencyjność w agrobiznesie"Abstract

W dniach 8-10 września 2008 roku w Lublinie odbył się XV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zatytułowany "Konkurencyjność w agrobiznesie". Celem obrad była identyfikacja i przedstawienie możliwości poprawy konkurencyjności podmiotów w obrębie agrobiznesu w połączeniu z szansami ich rozwoju. Otwarcia Kongresu i powitania gości honorowych dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski. Pierwszemu dniowi Kongresu nadano formułę obrad plenarnych, którym przewodniczył obecny Prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Stanisław Urban. 

Keywords

Competetiveness; Agrobusiness; Conferences


Published : 2008-12-31


Baer-Nawrocka, A., Kalinowski, S., Kołodziejczak, M., & Pawlak, K. (2008). Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Konkurencyjność w agrobiznesie". Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 147-150. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/952

Agnieszka Baer-Nawrocka  baer-nawrocka@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Sławomir Kalinowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Małgorzata Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>