Informacje

WYDAWNICTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FITOPATOLOGICZNEGO 
- czasopismo naukowe "Phytopathologia" (wcześniej "Phytopathologia Polonica")

Phytopathologia (do numeru 50 wydawana jako "Phytopathologia Polonica") jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Bogucki Wydawnictwo Naukowe, w języku angielskim od 1991 (jako kwartalnik od 2002 roku). 
Publikowane prace obejmują zakres fitopatologii w obszarze rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. 
Publikowane są oryginalne prace badawcze, krótkie doniesienia oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach z zakresu fitopatologii.
Członkowie Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego mają przywilej publikowania streszczeń swych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.