Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych"Abstract

W dniach 10-11 kwietnia 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych". Konferencję, pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosława Wasilewskiego, zorganizowała Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości. Konferencja miała na celu przedstawienie wyników badań naukowych oraz praktycznych aspektów zarządzania szeroko pojętymi finansami, a także integrację osób zainteresowanych problematyką finansów jednostek gospodarczych i budżetowych. Tematyka konferencji obejmowała finanse przedsiębiorstw, instytucji finansowych, budżetu centralnego, samorządów terytorialnych oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Na konferencję nadesłano ponad 60 referatów, a w obradach uczestniczyło około 90 osób - pracowników uczelni i instytucji naukowych oraz przedstawicieli praktyki. 

Keywords

Zarządzanie finansami; Jednostki administracyjne; Konferencja naukowa


Published : 2008-12-31


Standar, A., & Średzińska, J. (2008). Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych". Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 167-168. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/921

Aldona Standar  aldonastandar@o2.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Joanna Średzińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>