The Diversification of the Economic Situation of the EU Countries' Farms (Based on FADN)


Abstract

The aim of the paper was to present the economic situation of farms in the countries of the EU at two diff erent moments in time, and to attempt to assess changes in their situations in the considered period. Analyses were carried out on the basis of FADN data. The object of the study was the economic situation, including production potential, production and economic results and fi nancial indicators. Based on selected characteristics, cluster analysis was performed for 2004 and 2013 and the economic situations of created typological groups was presented. It was found that in both the given years agriculture in the EU countries can be divided into several types. In the studied decade, convergence in the economic situation of farms in the EU was observed. Most Czech, Estonian, and Latvian entities benefi ted from this process.

Keywords

Farm Accountancy Data Network (FADN); Arable farm; Cluster analysis

Baer-Nawrocka, A. (2015). Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej. In: A. Czyżewski, B. Klepacki (Eds.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej (v. IX, p. 177-186). Warszawa: Wyd. PTE.

FADN (n.d.). Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.

Kisielińska, J. (2009). Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 8(23), 104-115.

Kisielińska, J., Stańko, S. (2009). Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G Ekon. Roln., 96, 2, 63-76.

Nowak, A., Domańska, K. (2014). Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101, 1, 64-73.

Poczta, W., Sadowski, A., Średzińska, J. (2008). Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. Roln. Ser. G Ekon. Roln., 95, 1, 42-56.

Runowski, H. (2014). Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 196-205.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (v. 3). Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.
Download

Published : 2016-12-31


Średzińska, J. (2016). The Diversification of the Economic Situation of the EU Countries’ Farms (Based on FADN). Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 669-677. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.93

Joanna Średzińska  sredzinska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.