Growth Prospects of International Trade in Oilseeds and Vegetable Oils - Results Of Simulation under General Equilibrium Conditions


Abstract

The aim of the paper was to assess the possibilities of development of trade in oilseeds in countries of the biggest producers of oilseeds in the world and in Poland under general equilibrium conditions and in view of progressing liberalisation of the global trade.

Keywords

Seed; Agricultural trade; Import; Export

Arbeitskreis polnischer Ackerbaubetriebe. Betribszweigauswertung Ernte (2012). Gettorf: Hanse Agro Beratung & Entwicklung GmbH.

Augustyńska-Grzymek, I. (red.). (2013). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2011-2012 (wyniki rachunku symulacyjnego). Wyd. IERiGŻ-PIB. Warszawa.

Basiron, Y. (2001). Global oils and fats business: challenges in the New Millennium. Oil Palm Ind. Econ. J., 1, 1-9.

Beckman, C. (2005). Vegetable Oils: competition in a changing market. Agric. Agri-Food Can., 18(11). Pobrane z: http://www.agr.gc.ca/mad-dam/e/bulletine/v18e/v18n11_e.pdf.

Berck, P., Dabalen, A. (1995). A CGE model for California tax policy analysis: a review of literature. CUDARE Working Paper No. 767. Department of Agricultural and Resource Economics. Berkeley: University of California.

Bergman, L. (1990). The Development of Computable General Equilibrium Modeling. W: L. Bergman, D. W. Jorgenson,
E. Zalai (red.), General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis. Oxford: Basil Blackwell.

Boczar, P. (2012). Czynniki decydujące o konkurencyjności produkcji wybranych olejów roślinnych na świecie. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 12(XXVII), 4, 5-13.

Boczar, P., Pawlak, K. (2005). Sytuacja konkurencyjna na światowym rynku olejów roślinnych w latach 1961-2003. Rocz. Nauk. SERiA, VII, 2, 19-25.

Boczar, P., Sznajder, M. (2011). Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.

Devarajan, S., Go, D. S. (1998). The Simplest Dynamic General-Equilibrium Model of an Open Economy. J. Polic. Model., 20, 6, 677-714.

FAPRI-ISU 2011 World Agricultural Outlook Database. Pobrane dnia 18 sierpnia 2014 z http://www.fapri.iastate.edu/tools/outlook.aspx.

FAPRI models. Pobrane z http://www.fapri.iastate.edu/models/.FAOSTAT. Pobrane dnia 14 i 18 sierpnia 2014 z http://faostat.fao.org.

Gunstone, F. (2004). Rapeseed and Canola Oil. Production, Processing, Prosperities and Uses. Oxford: Blackwell Publishing.

Hamulczuk, M. (2011). Dokładność długookresowych projekcji na rynku rolnym - przykład modelu FAPRI i rynku pszenicy. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98(1), 47-59.

Jaafar, M., Sukaimi, J. (2001). The future of palm oil in the New millennium in Malaysia. Burot. Bull., 16, 10-13.

Kim, I. S., Binfi eld, J., Patton, M., Zhang, L., Moss, J. (2013). Impact on increasing liquid biofuel usage on EU and UK agriculture. Food Policy 38, 59-69.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozpr. Nauk. UP Pozn., 448.

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2012 roku (2013). Warszawa: GUS.

Rembeza, J. (2013). Zmiany cen na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechniania się odmian zmodyfikowanych genetycznie. Zesz. Nauk. SGGW

Warsz. Probl. Roln. Świat., 13(XXVIII), 3, 213-221.

Revised draft modalities for agriculture (2008). TN/AG/W/4/Rev.4. WTO.

Robinson, S. (1989). Multisectoral Models. W: H. Chenery, T.N. Srinivasan (red.), Handbook of Development Economics (vol. II). Amsterdam: Elsevier.

Robinson, S. (1991). Macroeconomics, Financial Variables and Computable General Equilibrium Models. World Dev., 19, 11, 1509-1525.

Robinson, S., Roland-Holst, D. W. (1988). Macroeconomic Structure and Computable General Equilibrium Models. J. Polic. Model., 10, 3, 353-375

Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 14(XXIX), 1, 86-96.

Sharma, D. (2009). "Wolny" handel zabija rolników w Indiach. Pobrane dnia 24b sierpnia 2014 z: http://neurokultura.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=144:devinder-sharma-qwolnyq-handel-zabija-rolnikoww-indiach-&catid=8:globalizacja-&Itemid=10.

Shoven, J. B., Whalley, J. (1984). Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade: An Introduction and Survey. J. Econ. Lit., 22, 3, 1007-1051.

WTO Tariff Profi les. Pobrane z http://stat.wto.org/TariffProfi -le/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E.

Zanetti, F., Monti, A., Berti, M. T. (2013). Challenges and opportunities for new industrial oilseed crops in EU-27: a review. Ind. Crops Prod. 50, 580-595.

Published : 2015-12-31


Pawlak, K. (2015). Growth Prospects of International Trade in Oilseeds and Vegetable Oils - Results Of Simulation under General Equilibrium Conditions. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 91-100. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.10

Karolina Pawlak  pawlak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.