Preferences of Young People on the Milk MarketAbstract

The aim of this paper is to present results of research related to preferences of young people (students) on the milk market. The paper focuses on aspects connected with milk consumption, as well as the process of choice - preferred type, package, brand and place of purchase. 

Adamczyk G., 2005. Food preferences of young consumers on the example of milk. Rocz. AR Pozn. 367, Ekon. 4, 3-9.

Krawczyk A., 2005. Zagraniczne sieci handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe na rynku artykułów żywnościowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 7, 8, 148-155.

Łaba S., 2007. Znaczenie marki w kształtowaniu rynku mleka spożywczego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 9, 4, 114-117.

Mleko czarno-białe. 2008. Własny biznes. Franchising magazyn pomysłów na firmę 12 (46), 6.

Rynek mleka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 2008. IERiGŻ, Warszawa.

Sznajder M., Senauer B., Asp E., Kinsey J., 1998. Zmieniający się konsument żywności. Wyd. Horyzont, Poznań.

Sznajder M., 1999. Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR, Poznań.

Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Polaków. Komunikat z badań. 2005. CBOS, Warszawa.

Zasady prawidłowego żywienia. 2009. Instytut Żywności i żywienia. www.izz.waw.pl.

Published : 2009-12-31


Adamczyk, G., Anioła, P., & Czubak, W. (2009). Preferences of Young People on the Milk Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 5-12. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/965

Grażyna Adamczyk  adamczyk@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Paulina Anioła 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Wawrzyniec Czubak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>