Milk Production Quota System in Poland as an Example of Mechanisms on the Milk MarketAbstract

The main stimulating factor for changes on the milk market was the prospect of joining the Single European Market. The preparation for the open competition had its consequences on raw material production and food processing industry. The implementation of Common Agricultural Policy was the first direct effect of EU accession. Because of key importance for the milk market the production quota system was analysed.

Keywords

Milk; Milk production; Dairy; Agriculture; Sale

Informacja na temat wyników zakończonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze "Rolnictwo". (2003). Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA.

Kapusta F. (2004): Uwarunkowania mleczarstwa w Polsce. In: Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej. Ed. L. Pałasz. Szczecin: 201-206.

Parzonko A. (2004): Rynek mleka w "nowych" krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza w latach 1999-2002. Rocz. Nauk. SERiA 6, 2: 219-224.

Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna. (2000). Ed. R. Urban. IERiGŻ, Warszawa.

Report on the agricultural census 2002. (2004). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny RP 2003. (2004). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny RP 2004. (2005). GUS, Warszawa.

Rybicki G. (2004): Przystosowanie przetwórstwa mleka w Polsce do wymogów unijnych. Rocz. Nauk. SERiA 6, 2: 257-261.

Seremak-Bulge J. (2004 a): Polskie mleczarstwo w poszerzonej Unii Europejskiej. In: Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Eds A. Kowalski, E. Mazurkiewicz. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa: 235-258.

Seremak-Bulge J. (2004 b): Produkcja mleka. Rap. Rynk. - Rynek Mleka 27: 5-9.

Seremak-Bulge J. (2004 c): Przemysł mleczarski. Fundusz Współpracy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Smolarek R. (2003): Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - bilans negocjacji w Kopenhadze. Biul. Inf. ARR 1, 139: 25-32.

Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. (2003). Biul. Inf. ARR 1, 139: 17-24.
Download

Published : 2005-12-31


Czubak, W., & Malczewski, J. (2005). Milk Production Quota System in Poland as an Example of Mechanisms on the Milk Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(359), 27-36. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/997

Wawrzyniec Czubak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Jarosław Malczewski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>