Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego "Kryzys finansowy a sektor rolno-żywnościowy"



Abstract

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dnia 6 kwietnia 2009 roku odbył się panel dyskusyjny pt. "Kryzys finansowy a sektor rolno-żywnościowy". Został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu, działające przy Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Celem spotkania była wymiana poglądów, dotyczących różnych aspektów poruszanego tematu, podanego szerokiej publiczności w formie dyskusji naukowej. Audytorium stanowili pracownicy i studenci Uczelni, głównie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, a także Wydziału Leśnego oraz Hodowli i Biologii Zwierząt.

Keywords

Financial crisis; Agri-food industry; Agriculture


Published : 2010-12-31


Czubak, W., & Zimny, S. (2010). Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego "Kryzys finansowy a sektor rolno-żywnościowy". Journal of Agribusiness and Rural Development, 15(1), 145-148. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/767

Wawrzyniec Czubak  czubak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Szymon Zimny 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>